SmartumPlus

Miten edelläkävijät tukevat hyvinvointia vuonna 2021?

Työyhteisön hyvinvoinnin tukeminen on strateginen valinta sekä investointi tulevaisuuteen. On tärkeää antaa työntekijälle välineitä hyvinvoinnin tukemiseen, mutta myös vapaus valita.

Työ on muuttunut – yhä useampi työ on ajattelua vaativaa aivotyötä, joka valuu helposti vapaa-ajalle. Samalla muutosvauhti kiihtyy ja uuden oppiminen on tullut jäädäkseen. Myös lisääntynyt etätyön teko tuo uudenlaisia tarpeita hyvinvoinnin tukemiseen. Miten nämä asiat näkyvät yrityksissä?

– Yritysten on syytä huomioida entistä paremmin työntekijöiden yksilölliset tarpeet, jotka liittyvät hyvinvoinnin tukemiseen. Se, mikä tuo jaksamista ja hyvinvointia yhdelle, voi olla stressitekijä toiselle. On tärkeää antaa työntekijälle välineitä hyvinvoinnin tukemiseen, mutta myös vapaus valita, sanoo hyvinvointietuja tarjoavan Smartum Oy:n projektipäällikkönä toimiva Emilia Majuri.

Työssä arvostetaan vapautta

Smartum julkaisi viime vuonna Työssäelämistutkimuksen, jonka mukaan suomalaiset ajatustyötä tekevät kaipaavat työnantajaltaan yhä monipuolisempaa arjen jaksamista helpottavaa tukea sekä käytäntöjä palautumiseen. Yksi malli ei kuitenkaan toimi kaikille. Samaan aikaan työelämässä arvostetaan yhä enemmän vapautta vaikuttaa itse omaan työnkuvaan sekä siihen, missä ja miten työskentelee.

– Se, että työnantaja luottaa työntekijän päätöksentekokykyyn, on tärkeä viesti luottamuksesta. Tämä pätee myös työhyvinvoinnissa – ihminen itse tietää parhaiten, mitkä asiat lisäävät hänen hyvinvointiaan. Yhdellä se voi olla monipuolinen liikunta, toisella kulttuurielämykset, kolmannelle esimerkiksi rentouttavat hartiahieronnat, Majuri sanoo.

Vapaus tuo mukanaan vastuuta – myös työntekijöiden on otettava entistä aktiivisemmin vastuu omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan.

Hyvinvointi luo kilpailuetua

Smartum kehottaa kiinnittämään huomiota myös esihenkilöiden jaksamiseen, sillä se säteilee koko työyhteisöön.

– Työssäelämistutkimuksen mukaan esihenkilöt ja keskijohto valvovat työasioiden vuoksi eniten, ja ajatusten nollaaminen työpäivän jälkeen on heille vaikeinta. Jos esihenkilöt ovat näin kuormittuneita, voi vain arvella, kuinka hyvin he pystyvät huolehtimaan muista, toteaa Smartumin asiakkuusjohtaja Kalle Lehtinen.

Tänä päivänä ymmärretään yhä paremmin, että työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeä osa hyvinvoivaa liiketoimintaa. Jos työntekijät voivat huonosti, se vaikuttaa vääjäämättä myös yrityksen toimintaan.

– Hyvinvoinnin tukeminen tuo aitoa kilpailuetua yritykselle ja näkyy myös tuloksissa. Työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen on investointi tulevaisuuteen, Lehtinen toteaa.

– Kun ihminen on virkeä ja hyväkuntoinen, hän suoriutuu työssään tehokkaammin, on uudistumiskykyinen ja pystyy elämään itselleen merkityksellistä elämää, Lehtinen jatkaa.

SmartumPlus tukee yksilöllistä hyvinvointia

Smartum haluaa olla yritykselle hyvinvoinnin edistämisen kumppani, joka auttaa yritystä saavuttamaan hyvinvointitavoitteensa. Viime vuoden aikana Smartumilla on tehty asiakkaiden kanssa tiivistä yhteistyötä, jonka pohjalta on syntynyt täysin uusi palvelu nimeltään SmartumPlus. Sen avulla työnantaja voi tarjota työntekijöilleen joustavan hyvinvointibudjetin, jota jokainen työntekijä voi hyödyntää itselleen merkityksellisellä tavalla.

– SmartumPlus-palvelun avulla hyvinvointietujen tilaaminen onnistuu muutamalla klikkauksella, joten HR-henkilön aika vapautuu muihin asioihin. Hän voi myös luottaa siihen, että etujen käyttö onnistuu siellä ja silloin kun työntekijälle sopii – mobiilissa ja verkossa, Majuri avaa.

– Vuonna 2021 SmartumPlus tulee tarjoamaan markkinoiden asiakaslähtöisimmän tavan hyvinvoinnin tukemiseen kaikenkokoisille työyhteisöille, jotka haluavat tukea työntekijöidensä yksilöllistä hyvinvointia. SmartumPlus on alusta, jonka päälle tulemme kehittämään ketterästi ja asiakaslähtöisesti yhä monipuolisempia välineitä hyvinvoinnin lisäämiseen. Sen myötä aiomme myös rohkaista työntekijöitä etujen käyttöön entistä yksilöllisemmin, Lehtinen kertoo.

Tulevaisuudessa työhyvinvoinnin tukemisen keinovalikoima tuleekin mitä todennäköisemmin kasvamaan, sillä muuttuva työ tuo mukanaan myös uusia haasteita.

– Juuri näitä haasteita haluamme olla ratkaisemassa yhdessä asiakkaidemme kanssa, Lehtinen kiteyttää.

Teksti: Taru Tammikallio
Kuvat: Juho Länsiharju

SmartumPlus

Anna työntekijöillesi vapaus valita

Haluatko sinäkin tukea työntekijöidesi hyvinvointia yksilöllisesti? Uusi SmartumPlus-palvelu sisältää joustavan hyvinvointisaldon, jolla työntekijäsi voivat maksaa niin liikunta-, kulttuuri-, hieronta- kuin työmatkapalvelunsa. Halutessasi voit tarjota heille myös lounasedun.

Tällä hetkellä tarjoamme palvelun uusille asiakkaille, jotka tilaavat etuja alle 100 henkilölle. Vuoden 2021 aikana tarjoamme palvelun kaikille asiakkaille.