Smartum Oy:n www-sivujen yleiset käyttöehdot

Smartum Oy:n verkkopalvelun (jäljempänä ”Sivusto”) käyttö edellyttää, että Sivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea Sivustolla olevaa kirjallista aineistoa ja materiaalia riippumatta siitä missä formaatissa ne ovat (jäljempänä ”Aineisto”).

Palveluntuottaja

Nimi: Smartum Oy
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Osoite: Yrjönkatu 11 B, 00120 Helsinki
Y-tunnus: 2780101-9
Puhelin: 0600 149 88
Sähköposti: asiakaspalvelu@smartum.fi

Muutokset sivustoon ja aineistoon

Smartum Oy:llä on oikeus milloin ja mistä syystä tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta muuttaa Sivuston ja Aineiston sisältöä, ulkoasua, käytettävyyden tasoa, muita sivujen ominaisuuksiin liittyviä seikkoja sekä näitä käyttöehtoja taikka lakkauttaa Sivusto osittain tai kokonaisuudessaan. Smartum Oy:llä on lisäksi oikeus keskeyttää Sivuston toiminta huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi ilmoittamatta siitä ennakkoon.

Evästeet

Sivuston käyttäminen edellyttää evästeiden (cookies) sallimista käyttäjän tietokoneen ja selaimen asetuksissa. Lue lisää evästeistä täältä.

Smartum Oy:n vastuu

Smartum Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjälle Sivuston käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Smartum Oy:n tavoitteena on ylläpitää Sivusto ajantasaisena ja virheettömänä. Smartum Oy pyrkii korjaamaan Sivustolla olevat virheet ja toimintahäiriöt mahdollisimman joutuisasti. Smartum Oy ei kuitenkaan takaa, että Sivusto toimii ilman keskeytyksiä tai virheettömästi.

Muiden tuottamat aineistot

Smartum Oy ei vastaa verkkopalvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole Smartum Oy:n hallinnassa eikä Smartum Oy:llä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä (verkkosivussa alimpana) ja ovat voimassa toistaiseksi. Smartum Oy:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Immateriaalioikeudet

Sivuston ja siinä olevan Aineiston sekä muun materiaalin omistusoikeudet, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Smartum Oy:lle tai sen yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet Sivustoon, Aineistoon ja muuhun Sivustolla olevaan materiaaliin pidätetään.

Käyttäjällä on oikeus säilyttää Sivuston väliaikainen tekninen kopio tietokoneellaan tai muulla päätelaitteellaan sekä oikeus tulostaa osia Sivustosta henkilökohtaista käyttöä varten. Sivustolla olevia tavara- ja liikemerkkejä ei saa julkaista, kopioida tai levittää ilman Smartum Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

Henkilötiedot

Smartum Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetuksen määräyksiä. Sivuston käytöstä Smartumille syntyviä käyttäjää koskevia tunnistetietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei viranomaisen tuomio tai päätös sitä edellytä. Muut tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät rekisteriselosteesta.