Nostetaan ihminen ykköseksi

Me kaikki tarvitsemme erilaisia asioita voidaksemme hyvin.
Smartum tarjoaa hyvinvointietuja ihmisille, jotka haluavat
voida paremmin ja elää täyttä elämää.

Yhteystiedot

Anni Hyökyvaara
Toimitusjohtaja
Martti Lehtinen
Talousjohtaja
Mika Peuralahti
vt. Kaupallinen johtaja
Jere Nieminen
vt. Teknologiajohtaja

Smartumin tarina

Miten kahden veljeksen idea liikuntasetelistä laajeni muihin työsuhde-etuihin ja synnytti nykyisen Smartumin?

Ovelta ovelle asiakkaita kuunnellen

Harva uskoi 1990-luvun puolivälissä, että työsuhde-etuna tarjottavasta, työntekijöiden hyvinvointia edistävästä Liikuntasetelistä tulee menestys. Smartum Oy:n perustajat Jarmo Hyökyvaara ja Jorma Hyökyvaara jaksoivat itse uskoa ideaansa. He oivalsivat, että työkyky ja hyvinvointi nousevat sekä pienten että suurten yritysten tavoittelemaksi kilpailutekijäksi. Idean vieminen käytäntöön vaati kuitenkin rautaista tahtoa, turnauskestävyyttä ja tarkkaa korvaa.

Lue Smartumin tarina kokonaisuudessaan

Arvomme

Jokainen smartumlainen on ollut mukana yhteisten arvojemme määrittelyssä. Uskomme, että arvot toteutuvat päivittäisessä työssä parhaiten, kun ne kumpuavat aidosti työntekijöiden omasta arvomaailmasta.

Avoimuus

Olemme avoimia asiakkaillemme, toisillemme ja toistemme palautteelle. Tuemme asiakkaidemme kasvua ja annamme itsellemme tilaa kasvaa. Jaamme tietoa avoimesti, suhtaudumme arvostavasti erilaisiin näkemyksiin pyrkien avoimen vuoropuhelun myötä löytämään parhaan ratkaisun. Kohtaamme avoimesti uusia näkökulmia ja näkemyksiä. Olemme avoimia mahdollisuuksille ja muutoksille, joita toimintaympäristössämme tapahtuu. Puhumme yrityksenä avoimesti palvelumme hyödyistä hyvinvoinnille.

Yhteistyö

Työskentelemme saumattomasti yhdessä asiakkaiden, työyhteisön ja yrityksen hyväksi. Olemme kaikissa tilanteissa toistemme apuna ja toisia kohtaan kunnioittavia ja arvostavia. Olemme luottamuksen arvoisia yksilöinä ja yhteisönä sitoutuen yhdessä toimintatapoihin. Olemme arvostettu, mahdollisuuksille sekä ehdotuksille avoin yhteistyökumppani.

Jatkuva kehittyminen

Haastamme itsemme kokeilemaan uutta ja rikomme rajoja ennakkoluulottomasti kehittyäksemme ja kehittääksemme palveluamme. Etsimme rohkeasti ja uteliaina uusia mahdollisuuksia ja keinoja toteuttaaksemme asioita. Teemme aktiivisesti työtä oppiaksemme yksilöinä ja yhteisönä. Tunnistamme ja tunnustamme avoimesti virheemme, kannamme vastuun ja yritämme uudelleen vahvempana. Luovumme toimimattomasta ja kehitämme päivittäin toimintaamme tuottaen asiakkaillemme arvoa.

Tehtävämme

Smartum on suomalainen perheyritys, jossa ihminen nähdään kokonaisena ja työ merkityksellisenä osana hyvää elämää.

Yksilöllisen hyvinvoinnin edistämistä – jo 28 vuoden ajan

Meidän smartumlaisten tehtävänä on ihmisen kokonaisvaltaisen, yksilöllisen hyvinvoinnin tukeminen. Tämä onnistuu, kun mahdollistamme yksilölle ne asiat, jotka ovat aidosti hänen hyvinvoinnilleen merkityksellisiä.

Tukeakseen hyvinvointia, työnantajien on siis huomioitava aiempaa enemmän työntekijöidensä yksilölliset tarpeet. Vain aidosti työntekijälle merkityksellisellä tuella on merkitystä myös työnantajalle. Omaa hyvinvointiaan johtavalla työntekijällä tulee olla vapaus ja valta valita itse, millaista tukea hän hyvinvointinsa tueksi tarvitsee. Me uskomme, että tämän oivaltavat yritykset luovat vahvan pohjan kasvulle tulevaisuudessa.