Nostetaan ihminen ykköseksi

Me kaikki tarvitsemme erilaisia asioita voidaksemme hyvin.
Smartum tarjoaa hyvinvointietuja ihmisille, jotka haluavat
voida paremmin ja elää täyttä elämää.

Yhteystiedot

Kristiina Lindh
Toimitusjohtaja
Martti Lehtinen
Talousjohtaja
Mika Peuralahti
Teknologiajohtaja
Sini Pankka
Kaupallinen johtaja

Smartumin tarina

Miten kahden veljeksen idea liikuntasetelistä laajeni muihin työsuhde-etuihin ja synnytti nykyisen markkinajohtaja Smartumin?

Ovelta ovelle asiakkaita kuunnellen

Harva uskoi 1990-luvun puolivälissä, että työsuhde-etuna tarjottavasta, työntekijöiden hyvinvointia edistävästä Liikuntasetelistä tulee menestys. Smartum Oy:n perustajat Jarmo Hyökyvaara ja Jorma Hyökyvaara jaksoivat itse uskoa ideaansa. He oivalsivat, että työkyky ja hyvinvointi nousevat sekä pienten että suurten yritysten tavoittelemaksi kilpailutekijäksi. Idean vieminen käytäntöön vaati kuitenkin rautaista tahtoa, turnauskestävyyttä ja tarkkaa korvaa.

Lue Smartumin tarina kokonaisuudessaan

Arvomme

Jokainen smartumlainen on ollut mukana yhteisten arvojemme määrittelyssä. Uskomme, että arvot toteutuvat päivittäisessä työssä parhaiten, kun ne kumpuavat aidosti työntekijöiden omasta arvomaailmasta.

Avoin

Avoimuutta on puhua suoraan sydämestään ja sydämellään. Avoimuutta on kohdata aidosti ja katsoa silmiin. Tuemme asiakkaidemme kasvua ja annamme itsellemme tilaa kasvaa. Arvostamme erilaisuutta ja kohtaamme avoimesti uusia näkökulmia. Olemme aidosti läsnä.

Utelias

Uteliaisuutta on kyseenalaistaa totuttu ja mennä kohti tuntematonta. Uteliaisuutta on lähteä tutkimusmatkalle ja oppia yhdessä. Haastamme omaa ajatteluamme ja laajennamme näkökulmaamme. Keskustelemme, kysymme ja kuuntelemme.

Rohkea

Rohkeutta on tavoitella suuria ja kurkottaa korkeammalle. Rohkeutta on tehdä virheitä ja yrittää uudelleen vahvempana. Emme pelkää sanoa ääneen, että me haluamme olla parhaita! Uskallamme ja toimimme. Haastamme itsemme ja kokeilemme uutta. Nostamme rohkeasti ihmisen ykköseksi.

Tehtävämme

Smartum on suomalainen perheyritys, jossa ihminen nähdään kokonaisena ja työ merkityksellisenä osana hyvää elämää.

Yksilöllisen hyvinvoinnin edistämistä – jo 28 vuoden ajan

Meidän smartumlaisten tehtävänä on ihmisen kokonaisvaltaisen, yksilöllisen hyvinvoinnin tukeminen. Tämä onnistuu, kun mahdollistamme hänelle ne asiat, jotka ovat aidosti hänen hyvinvoinnilleen merkityksellisiä.

Tukeakseen hyvinvointia, työnantajien on siis huomioitava aiempaa enemmän työntekijöidensä yksilölliset tarpeet. Vain aidosti työntekijälle merkityksellisellä tuella on merkitystä myös työnantajalle. Omaa hyvinvointiaan johtavalla työntekijällä tulee olla vapaus ja valta valita itse, millaista tukea hän hyvinvointinsa tueksi tarvitsee. Me uskomme, että tämän oivaltavat yritykset luovat vahvan pohjan kasvulle tulevaisuudessa.