Riikka_Niinijärvi_rajattu_pienempi2

Säästöpankki panostaa joukkueena ja yksilönä onnistumiseen, millä on vahva vaikutus myös työhyvinvointiin

Säästöpankkikeskuksessa hyvinvoinnin tukeminen lähtee perusasioista kuten selkeistä rooleista ja tavoitteista, laadukkaasta johtamisesta sekä vahvasta yhteishengestä. Niiden lisäksi henkilöstölle tarjotaan monipuolisia välineitä hyvinvoinnin edistämiseen, mukaan lukien Smartum-edut.

450 asiantuntijaa työllistävässä Säästöpankkikeskuksessa työhyvinvoinnin tukemista ei jätetä pelkkien tyky-päivien ja liikuntaetujen varaan. Kun kysyimme HR Partner Riikka Niinijärveltä, millaisilla toimenpiteillä työhyvinvointia Säästöpankkikeskuksessa rakennetaan, puhe alkoi aivan muista asioista kuin liikuntaeduista.

”Työhyvinvointi on valtava kokonaisuus, josta ensimmäisenä mieleeni tulevat perusasiat, joita ovat selkeät roolit ja tavoitteet, mielekkäät työtehtävät, laadukas johtaminen sekä mahdollisuudet onnistumiseen, kehittymiseen ja kasvuun. Työyhteisön toimivuudella ja merkityksellisellä työllä on myös iso vaikutus, unohtamatta sitä tärkeintä eli ihmisiä. Ihmiset ympärillä ovat yksi voimaannuttavin ja hyvinvointiin erityisesti vaikuttava asia. Näiden kautta syntyy se fiilis, että ’tänään lähtee’ tai vähintäänkin, että aamulla on kiva herätä töihin, kuvailee Niinijärvi.

Johtaminen on avainasemassa

Työhyvinvoinnin edistämisessä lähtökohtana on hyvät itsensä johtamisen taidot. Myös laadukas esihenkilötyö tukee työhyvinvointia. Esihenkilöiden 360-tutkimuksen kautta esimiehet saavat ymmärrystä siitä, miltä oma toiminta näyttäytyy muille. Esihenkilöt suunnittelevat sitten omat toimenpiteensä nykytilan ja tahtotilan väliin sekä valitsevat itselleen sopivimmat, johtamistaitoja kehittävät valmennukset.

”Säännöllisissä valmennuskeskusteluissa jaksaminen ja hyvinvointi on tärkeä keskustelun aihe. Ennakoiva keskustelu ja aktiivinen varhaisen tuen malli ovat arjessa mukana. Esihenkilötyössä on tärkeää olla mukana ylläpitämässä vuoropuhelua, ja yhteisen keskustelun ja palautteen avulla luodaan yhteistä suuntaa. Jokaisella asiantuntijalla on kuitenkin vastuu kertoa, jos kokee muutos- tai kehittämistarpeita”, Niinijärvi sanoo.

Yhdessä ja yksilönä onnistumisella on vahva vaikutus työhyvinvointiin

Säästöpankissa panostetaan paljon niin joukkueena kuin yksilönä toimimiseen ja onnistumiseen.

”Yhtenä joukkueena toimiminen on vahvasti Säästöpankkiryhmän strategiassa. Lanseerasimme hiljattain sisäisesti Kohti vahvempaa yhteishenkeä -toimintamallin, jonka tavoitteena on ennen kaikkea vahvistaa työyhteisön toimivuutta. Yksilötason onnistumisia tuetaan sitä vastoin Kohti parempaa suoritusta -toimintamallilla. Yhdessä ja yksilötasolla onnistumisilla on vahva vaikutus myös työhyvinvointiin”, näkee Niinijärvi.

Virtuaaliaikana hyvinvoinnin edistäminen vaatii uusia keinoja

Säästöpankkikeskuksen työntekijöistä yli puolet työskentelee Helsingin Vallilassa, jossa on ollut mahdollisuus hyödyntää liikunta-aktiviteetteja ja käyttää kuntosalia saunatiloineen. Korona-aikana henkilöstö siirtyi pitkälti etätöihin, joten liikunta-aktiviteetitkin siirrettiin virtuaalimaailmaan ja eri mahdollisuuksia lisättiin.

”Asiantuntijatyötä tekevien työntekijöidemme työpäivät ovat tyypillisesti tiiviitä, mikä on korostunut etenkin korona-aikana, kun työ ei ole tauottunut luontaisesti. Välttämättä myöskään ergonomia ei ole aina ollut optimaalinen, ja työn ja vapaa-ajan raja on ollut häilyvämpi. Organisoimme hyvinvoinnin teemaviikon yhteistyössä Breaks Oy:n kanssa. Hyvinvoinnin teemaviikolla otimme niskalenkin varsinkin työpäivän tauottamisesta, kun taukoilimme ja palauduimme yhdessä esimerkiksi aivobicin ja aivovenyttelyn äärellä”, Niinijärvi kertoo.

”Kannustamme jatkuvasti työn tauottamiseen, ja siinä meillä on apuina mm. Cuckoo Workout -sovellus. Pienet arjen teot ovat myös arvokkaita hyvinvointia vahvistavia tekijöitä, kuten vaikka säännölliset kävelypalaverit ja epäviralliset kohtaamiset kollegoiden kanssa. Tutkimusten mukaan nauraminen palauttaa aivoja, se on ihan mahtavaa tiedostaa. Välillä onkin hyvä tarttua puhelimeen kuin naputella kollegalle chättejä. Asiantuntijoidemme idean pohjalta otimme käyttöön myös 25 minuutin ja 55 minuutin palaverikulttuurin”, Niinijärvi mainitsee.

Etä- ja monipaikkajohtamisen sujuvuuteen on panostettu koko Säästöpankkiryhmässä valmennusten ja parhaiden käytäntöjen jakamisen kautta. Työntekijöiden ymmärrystä hyvinvoinnin kokonaisuudesta on pyritty lisäksi vahvistamaan työhyvinvoinnin ympyrällä, johon koottu työhyvinvointia tukevat palvelut.

Luonnollisesti hyvinvoinnin tukena ovat myös mm. laajat työterveydenhuollon palvelut. Yhteistyö työterveyden ja työeläkeyhtiöiden kanssa antaa tukea työkykyjohtamisen kokonaisuuteen.

Työntekijät mukana asettamassa hyvinvoinnin tavoitteita

Työhyvinvointiin liittyviä kyselyitä tehdään Säästöpankkikeskuksessa vähintään kvartaaleittain. Lisäksi vuosittain tehdään laajempi henkilöstökysely. Etätyön sujuvuus -kyselyitä on teetetty kaksi kertaa. Asiantuntijat ratkovat yhdessä, miten etätyötä tulisi kehittää, ja ehdotuksia kuunnellaan herkällä korvalla.

”Tiimit purkavat henkilöstökyselyn tuloksia itsenäisesti ja asettavat myös tavoitteet ja mittarit. Kyselyillä on ollut korkea vastausprosentti, mikä kertoo siitä, että ihmiset meillä tahtovat vaikuttaa asioihin ja kehittää toimintaa”, Niinijärvi kiittelee.

Säästöpankkikeskuksessa sairauspoissaoloprosentti on ollut viime vuosina alle 2 %. Alhainen sairauspoissaoloprosentti on oiva osoitus siitä, että laaja panostus hyvinvointiin kannattaa.

Smartum-edut tarjolla ilman omavastuuta

Säästöpankkikeskuksessa nähdään, että Smartumin työsuhde-edut ovat osa isoa kokonaisuutta, joiden avulla hyvinvoinnin edistämistä tuetaan taloudellisesti.

”Hyvinvointia tukevat työsuhde-edut eivät ole enää harvinaisuus, vaan pikemminkin hygieniatekijä. Tarjoamme ilman omavastuuta niin liikunta- ja kulttuuriedun ja/tai hierontaedun sekä pääkaupunkiseudulla työmatkaedun. Lisäksi toki tarjoamme Smartumin lounasedun, Niinijärvi kertoo.

Smartum-edut ovat olleet Säästöpankkikeskuksen käytössä vuodesta 2015 lähtien, eikä tarvetta kilpailutukseen ole ollut.

”Meille on ollut tärkeää, että jokainen saa itse valita ajan, tavan ja paikan hyvinvoinnin edistämiseen. Tällöin jokainen voi käyttää tuen siihen, mikä on hänelle itselleen voimaannuttavin palautumiskeino. Myös Smartumin mobiilisovellus on koettu arkea helpottavaksi uudistukseksi, ja sen myötä edut on saatu nopeasti käyttöön myös uusille työntekijöille”, Niinijärvi kiittelee.

”Yhteistyö Smartumin kanssa on toiminut aina todella hyvin ja ihmiset ovat olleet tyytyväisiä etuihin. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä, että meillä on kumppani, joka kehittää jatkuvasti palveluitaan ja valikoimaansa, ja siten osoittaa olevansa alansa aallon harjalla, Niinijärvi toteaa.


Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus. Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja.

Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus. Säästöpankkikeskuksen muodostavat yhdessä keskusyhteisö Säästöpankkiliitto osk, Sp-Henkivakuutus Oy, Sp-Rahastoyhtiö Oy, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj, Säästöpankkipalvelut Oy ja Sp-Koti Oy.

Lämmittely_pysty

Mitä työntekijät ja yrityspäättäjät arvostavat työsuhde-eduissa?

Harkitsetko työsuhde-etujen tarjoamista? Mietitkö, mitä asioita sinun tulisi huomioida valitessasi palveluntarjoajaa?

Kysyimme sadalta suomalaiselta yrityspäättäjältä ja viideltäsadalta työntekijältä, mitä asioita he arvostavat työsuhde-eduissa ja mitä he odottavat palveluntarjoajalta. Lisäksi 30 900 Smartum-etujen käyttäjää kertoivat, miten he aikovat käyttää työsuhde-etujaan pandemia-ajan jälkeen. Koostimme tämän kaiken tiedon yksien kansien alle.

Tilaa alta tutkimustulokset suoraan sähköpostiisi!