Postis strejk påverkar leveransen om Smartum-sedlar och kort över hela landet 11.11. och framåt.  Läs mer i vårt meddelande (på finska)

Skattefria Smartum Motionsförmån är ett enkelt sätt att ta personalens välbefinnande till nya höjder!

Till Smartums motionsnätverk hör redan så gott som 9 000 motionsställen runtom i Finland, där du kan kvittera en betalning för dina hobbyer med Smartumar. Oberoende av om du sysslar med poledance, spelar med racket, klubba eller slagträ, är motionsförmånen din väg till välbefinnande på ett roligt och lätt sätt.

Erbjud Motionsförmån antingen elektroniskt som Smartum Saldo eller i form av en traditionell sedelbunt.

Smartum Motionssaldo

  • Det är ingen konst att hantera förmånerna med Smartum Motionssaldo! Beställning, information, laddning av förmåner och uppföljning sker på nätet. Smartums Motions-, Motions- och kultur- samt Lunchförmåner laddas på samma Smartum-konto.
  • Beroende på användningsplatsen kvitteras hobbyer som betalas med Smartum Motionssaldo med SmartumPay-mobilapplikation, kort eller nätbetalning. Du hittar den kostnadsfria SmartumPay-appen i App Store (iOS som operativsystem) och i Google Play Store (Android som operativsystem).
  • Fördelarna kan användas direkt med den kostnadsfria SmartumPay-applikationen när fördelen har laddats in på anställdas konton. För tillfället är det också möjligt att beställa ett betalkort (tilläggsavgift). Kortet skickas direkt till den anställda
  • Motionssaldo som laddats på den anställdes Smartum-konto gäller i 15 månader från laddningen.
  • Som arbetsgivare kan du följa användningen av Motionssaldot i realtid och se till att förmånerna aldrig går till spillo. Motionsförmåner som blivit över efter den sista användningsdagen returneras till arbetsgivarens Smartum-konto, där de kan delas ut på nytt till de anställda.

Smartum Motionssedel

  • En traditionell Smartum Motionssedel värd fyra euro passar dig som vill slå en konkret hög med välbefinnande i handen på dina anställda.
  • Du får Smartum Motionssedlarna buntvis. En bunt innehåller tio sedlar. När du gjort en sedelbeställning i Smartums nättjänst levererar vi sedlarna så fort du har betalat din faktura.
  • Sedlarnas giltighetstid är minst 12 månader. De Smartum Motionssedlar som säljs för närvarande gäller till 31.12.2021.
  • Underlätta hanteringen av Motionssedlar och beställ dem färdigt märkta. Läs mer om hur du kan märka sedlarna här.

Stöd motionshobbyer skattefritt

Stöd dina anställdas motionshobbyer och dra av kostnaderna till deras fulla belopp från inkomstbeskattningen av ditt företag. Om du väljer Smartums motionsförmåner bör de erbjudas till alla anställda, inte endast till en del av gruppen.

Det är fullt möjligt att ta ut en självrisk för Motionsförmåner – även skattemyndigheterna godkänner det. Med självrisken engagerar du de anställda att använda sina förmåner – en förmån ökar välbefinnandet endast om den används! Här kan du läsa mer om beskattningen av Massageförmånen.

Få personalen att röra på påkarna med hjälp av Smartums Motionsförmån!

Ladda ner Smartum Motionsförmån -produktkort.

Beställ Nu