Nappa skattelättnader för ditt företag med Smartum!

Förmedla att du bryr dig. Engagera. Förbättra välståndet.
Nappa på samma gång skattelättnader!

{{item.alt}}

Alla Smartums anställningsförmåner är skattesubventionerade

Med Smartums anställningsförmåner stöder du dina anställdas välmående kostnadseffektivt. Smartums förmåner uppfyller skattemyndighetens krav och är ett tryggt sätt att hjälpa dina anställda att må bättre. Med Smartum förmånerna tjänar du mycket mer än vad du investerar i dem.

Smartum Motions- och kulturförmån

Motions- och kulturförmån

Uppmuntra till motion eller att se på kultur. Man får stöda arbetstagarens personliga motions- och kulturhobbyn med 400 euro i året.

Läs mer

lunchförmån

Lunchförmån

Ta allt ut av lunchen. Lunchförmånen kan erbjudas till arbetstagaren som naturaförmån i form ett tillägg till lönen eller avdras som ett lunchavdrag från lönen.

Läs mer

Massageförmån

Massageförmån

Smartums massageförmån är bra för både kropp och sinne. Massagesaldo kan erbjudas till 400€ per år.

Läs mer

Arbetsreseförmån

Arbetsreseförmån

Gör arbetsresorna mer gröna. Förmånen är totalt skattefri upp till 3400 euro per år.

Läs mer

Motions- och kulturförmån

Motions- och kulturförmån

Skattefria motions och kultur

Stöd dina arbetstagares motions- och kulturhobbyn och dra av kostnaderna fullständigt från ditt företags inkomstskatt. För arbetstagaren är förmånen skattefri i det fall då den kan anses sedvanlig och rimlig. Man får stöda arbetstagarens personliga motions- och kulturhobbyn med 400 euro i året.

Motions- och motions- och kulturförmåner är skattefria personalförmåner när förmånen är personlig och tillgänglig för företagets alla arbetstagare. Arbetsgivaren kan skattefritt erbjuda motionssedlar och motions- och kultursedlar eller motions- eller motions- och kultursaldo som laddas in på Smartum-kontot för sammanlagt 400 euro i året per arbetstagare. Utöver detta kan en självriskandel dras in av arbetstagaren.

Smartums förmåner uppfyller Skattemyndigheternas krav och är ett tryggt sätt att stöda personalens välstånd.

Läs mer om beskattning av motions- och kulturförmånen.

 

Läs mer om motions- och kulturförmånen

 

Lunchförmån

Lunchförmån

Skattesubventionerad luncher

Lunchförmånen är en förmån som för arbetsgivaren och arbetstagaren är värd pengar. Arbetsgivaren kan dra av kostnaderna i beskattningen, och arbetstagaren gynnas av lunchförmånen antingen som en naturaförmån i form av ett extra i lönen eller som ett avdrag på lunchen.

Lunchförmånen kan erbjudas till arbetstagaren som lunchsedlar eller som lunchsaldo som laddas in på Smartum-kontot. Arbetstagaren kan använda lunchsaldot 8,00-12,70 euro per gång. Minimidebiteringen är alltid 8,00 € även om lunchen skulle kosta mindre. År 2023 är Smartums lunchsedlar till salu med följande belopp: 9,00 €, 11,30 € eller 12,70 €.

Som tillägg eller avdrag på lönen

Lunchförmånen kan erbjudas till arbetstagaren som naturaförmån i form ett tillägg till lönen eller avdras som ett lunchavdrag från lönen.

Läs mer om beskattning av lunchförmånen.

 

Läs mer om lunchförmånen

 

Arbetsreseforman

Arbetsreseförmån

Skattefria arbetsresor

Du kan erbjuda arbetsreseförmån antingen som tillägg till lönen eller som del av den nuvarande lönen. Förmånen är totalt skattefri upp till 3400 euro per år. Arbetsreseförmån måste inte erbjudas till hela personalen. Den kan också erbjudas till en  person som har fri bilförmån.

Förmånen är personlig och arbetstagaren köper med den antingen en värdebiljett eller en periodbiljett. Den är menad för resor mellan hemmet och arbetsplatsen men arbetstagaren får också använda den för resor som görs på fritiden.

Läs mer om beskattning av arbetsreseförmånen.

 

Läs mer om arbetsreseförmånen

Massageförmån

Massageförmån

Skattefria massage

Smartums massageförmån är bra för både kropp och sinne. Med massageförmånen kan du skattefritt erbjuda till exempel månatlig massage eller sjukgymnastika tjänster åt dina arbetstagare. Du kan anpassa förmånens storlek efter dina anställdas behov.

För skattefriheten krävs det att massageförmånen endast används i massage- och sjulgymnastik ställen inom Smartum massage-nätverket som specificerats av arbetsgivaren. Massagesaldo kan erbjudas till 400€ per år. Med massagesaldot kan man köpa massage, idrottsmassage och sjukgymnastika tjänster, men inte till exempel spa behandlingar.

Arbetstagaren gör Massagesaldo betalningen via SmartumPay-mobilappen, på det viset är förmånen alltid smidigt med en, på telefonen. Den eventuellt överskridande andelen av massagens pris betalar arbetstagaren själv.

Läs mer om beskattning av massageförmånen.

 

Läs mer om massageförmånen

skatteguide

Ladda ner Smartum skatteguiden!

Med Smartums förmånerna tjänar du mycket mer än vad du investerar i dem. Skatteguiden ger all information om Smartums förmånernas beskattning.