Låt oss prioritera en människa
som nummer ett

Smartum erbjuder hälsoförmåner till människor som vill må bättre och leva livet fullt ut.

Kontakt

Kristiina Lindh
Chief Executive Officer
Martti Lehtinen
Chief Financial Officer
Mika Peuralahti
Chief Technology Officer
Sini Pankka
Chief Commercial Officer

Smartums historia

Hur de två brödernas idé om motionssedlar utvidgades till andra anställningsförmåner och födde den nuvarande marknadsledaren Smartum?

Har gått från dörr till dörr och lyssnat på kunder

I mitten av 1990-talet var det få som trodde att motionssedlars som erbjöds som anställningsförmån för att främja de anställdas välbefinnande skulle bli en framgång. Grundarna till Smartum Oy, Jarmo Hyökyvaara och Jorma Hyökyvaara, orkade tro på sina egna idéer. De insåg att arbetsförmåga och välbefinnande blir en konkurrensfaktor för både små och stora företag. Men för att omsätta idén i praktiken krävdes dock vilja av järn, motståndskraft och förmågan att lyssna noga.

Våra värderingar

Hela smartumfolket har varit med och definierat våra gemensamma värderingar. Vi tror att värderingar bäst kan förverkligas i det dagliga arbetet när de genuint dyker upp från medarbetarnas egen värdevärld.

Öppen

Öppenhet handlar om att tala direkt från hjärtat och med hjärtat. Öppenhet handlar om att genuint mötas och se varandra i ögonen. Vi ser till att våra kunder kan växa och ger oss själva utrymme att växa. Vi värdesätter mångfald och möter öppet nya perspektiv. Vi är genuint närvarande.

Nyfiken

Nyfikenhet handlar om att ifrågasätta de gamla vanor och gå mot det okända. Nyfikenhet handlar om att ge sig ut på en forskningsresa och lära tillsammans. Vi utmanar vårt eget tänkande och vidgar våra vyer. Vi diskuterar, frågar och lyssnar.

Modig

Mod handlar om att drömma stort och sikta högt. Mod handlar om att göra misstag och försöka igen starkare än innan. Vi är inte rädda för att säga högt att vi vill vara bäst! Vi vågar och vi agerar. Vi utmanar oss själva och provar nytt. Vi höjer människan djärvt till nummer ett.

Vår uppgift

Smartum är ett finskt familjeföretag som ser människan som en helhet och arbetet som en viktig del av ett gott liv.

Främjandet av individuellt välbefinnande – redan i 25 års tid

Vårt uppdrag som smartumfolket är att stödja människans helhetsbetonat, individuellt välbefinnande. Detta lyckas man med när vi möjliggör för människan de saker som verkligen är meningsfulla för dennes välbefinnande.

För att stödja välbefinnande måste arbetsgivarna ägna mer uppmärksamhet än tidigare åt de anställdas individuella behov. Endast sådant stöd som verkligen är betydelsefullt för arbetstagaren är också betydelsefullt för arbetsgivaren. En arbetstagare som har kontroll över sitt eget välmående ska också ha friheten att välja själv vilket stöd han eller hon behöver för att främja sitt välbefinnande. Vi tror att de företag som inser detta kommer att ge en stark grund för tillväxt i framtiden.

kontakt

Be vår expert om att kartlägga välmåendet på din arbetsplats

Vill du diskutera våra hälsoförmåner med en Smartum-expert eller vill du ha ett erbjudande från oss? Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt.