Låt oss prioritera en människa
som nummer ett

Smartum erbjuder hälsoförmåner till människor som vill må bättre och leva livet fullt ut.

Kontakt

Anni Hyökyvaara
Chief Executive Officer
Martti Lehtinen
Chief Financial Officer
Mika Peuralahti
Chief Commercial Officer
Jere Nieminen
Chief Technology Officer

Smartums historia

Hur de två brödernas idé om motionssedlar utvidgades till andra anställningsförmåner och födde den nuvarande marknadsledaren Smartum?

Har gått från dörr till dörr och lyssnat på kunder

I mitten av 1990-talet var det få som trodde att motionssedlars som erbjöds som anställningsförmån för att främja de anställdas välbefinnande skulle bli en framgång. Grundarna till Smartum Oy, Jarmo Hyökyvaara och Jorma Hyökyvaara, orkade tro på sina egna idéer. De insåg att arbetsförmåga och välbefinnande blir en konkurrensfaktor för både små och stora företag. Men för att omsätta idén i praktiken krävdes dock vilja av järn, motståndskraft och förmågan att lyssna noga.

Våra värderingar

Hela smartumfolket har varit med och definierat våra gemensamma värderingar. Vi tror att värderingar bäst kan förverkligas i det dagliga arbetet när de genuint dyker upp från medarbetarnas egen värdevärld.

Öppenhet

Vi är öppna för våra kunder, varandra och varandras feedback. Vi stöder våra kunders tillväxt och ger oss själva utrymme att växa. Vi delar information öppet, vi respekterar olika synpunkter och strävar efter att hitta den bästa lösningen genom öppen dialog. Vi möter öppet nya perspektiv och synsätt. Vi är öppna för möjligheter och förändringar som sker i vår omvärld. Som företag talar vi öppet om fördelarna med vår tjänst för välbefinnandet.

Samarbete

Vi arbetar smidigt tillsammans till förmån för våra kunder, arbetsgemenskapen och företaget. Vi finns till för varandra i alla situationer och uppskattar och respekterar varandra. Vi är pålitliga som individer och som en gemenskap och förbinder oss tillsammans till verksamhetsmetoderna. Vi är en uppskattad partner som är öppen för möjligheter och förslag.

Kontinuerlig utveckling

Vi utmanar oss själva att prova nya saker och bryta gränser utan fördomar för att utveckla oss själva och våra tjänster. Vi letar modigt och nyfiket efter nya möjligheter och sätt att förverkliga saker. Vi arbetar aktivt för att lära oss som individer och som en gemenskap. Vi känner igen och erkänner öppet våra misstag, tar ansvar och försöker igen starkare. Vi ger upp det som inte fungerar och utvecklar vår verksamhet dagligen för att skapa värde för våra kunder.

Vår uppgift

Smartum är ett finskt familjeföretag som ser människan som en helhet och arbetet som en viktig del av ett gott liv.

Främjandet av individuellt välbefinnande – redan i 25 års tid

Vårt uppdrag som smartumfolket är att stödja människans helhetsbetonat, individuellt välbefinnande. Detta lyckas man med när vi möjliggör för människan de saker som verkligen är meningsfulla för dennes välbefinnande.

För att stödja välbefinnande måste arbetsgivarna ägna mer uppmärksamhet än tidigare åt de anställdas individuella behov. Endast sådant stöd som verkligen är betydelsefullt för arbetstagaren är också betydelsefullt för arbetsgivaren. En arbetstagare som har kontroll över sitt eget välmående ska också ha friheten att välja själv vilket stöd han eller hon behöver för att främja sitt välbefinnande. Vi tror att de företag som inser detta kommer att ge en stark grund för tillväxt i framtiden.

kontakt

Be vår expert om att kartlägga välmåendet på din arbetsplats

Vill du diskutera våra hälsoförmåner med en Smartum-expert eller vill du ha ett erbjudande från oss? Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt.