PPSHP_pesäpallo

Työhyvinvointia liikunnasta – Näin Suomen aktiivisin työpaikka innostaa työntekijänsä liikkumaan

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä fyysinen aktiivisuus on tuotu osaksi organisaation jokapäiväistä arkea. Henkilöstöliikunnan peruskivenä on ihmislähtöinen, innovatiivinen ja osallistava toimintakulttuuri.

Liikunta on varsinainen työyhteisön ihmelääke, joka edistää työhyvinvointia ja työkykyä. Silti suuri osa aikuisista liikkuu terveytensä kannalta aivan liian vähän (FinTerveys 2017). Toisin on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (PPSHP), joka valittiin Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun voittajaksi tammikuussa 2022. Hyvinvointialueeksi vuonna 2023 muuttuva PPSHP on malliesimerkki siitä, kuinka liikunta-aktiivisuus on nostettu organisaation toimintakulttuurin keskiöön.

”Hyvinvoiva henkilöstö on toimintamme perusta, sillä terveydenhuollon työ on usein epäsäännöllistä, vaativaa ja eri tavoin kuormittavaa. Hyvät fyysiset voimavarat edesauttavat työntekijöidemme kokonaisvaltaista jaksamista ja työkykyä”, toteaa PPSHP:n työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala.

Aktiivisuus lähtee ihmisestä itsestään

Noin kaksi kolmasosaa sairaanhoitopiirin 7000 työntekijästä tekee vuorotyötä. Jotta liikunnasta ei muodostuisi kuormitustekijää, ihmisiä herätellään kiinnostumaan liikunnasta itselleen sopivalla tavalla.

”Olemme halunneet luoda kannustavan kulttuurin, joka tarjoaa edellytykset tehdä kestäviä, aktiivista elämäntapaa tukevia valintoja. Terveyden edistämisen tulee kuitenkin olla yksilön oma valinta”, Ojala kertoo.

Työhyvinvointipäällikön lisäksi PPSHP:n työhyvinvoinnin ydintiimiin kuuluu päätoiminen terveysliikunnan suunnittelija. Henkilöstöliikuntaa johdetaan tiiviissä yhteistyössä henkilöstöhallinnon, työterveyden, työsuojeluorganisaation ja johdon kanssa.

Työntekijät saavat jo perehdytysvaiheessa yksilöllistä opastusta esimerkiksi palautumiseen ja liikunnallisiin elintapoihin. Tarvittaessa työterveyshuollon ammattihenkilö, kuten työterveyslääkäri tai -fysioterapeutti, ohjaa eteenpäin terveysliikunnan suunnittelijan vastaanotolle. Hyvinvoinnin tukena ovat myös Smartumin liikunta-, kulttuuri- ja hierontaedut, joita työntekijät saavat hyödyntää haluamallaan tavalla.

”Sairauspoissaolopäivistä aiheutuva hintalappu nousee helposti miljooniin euroihin. Fyysiseen hyvinvointiin tehdyt investoinnit maksavat siis itsensä nopeasti takaisin”, toteaa Ojala.

Pohjois-Pohjanmaan urheilugaala. Minna ja Oili_380x380

Työhyvinvointipäällikkö Outi Ojala (vas.) ja terveysliikunnan suunnittelija Minna Keskitalo (oik.) vastaanottivat Suomen Aktiivisin Työpaikka -palkinnon Urheilugaalassa tammikuussa 2022. Kuvaaja: Sirpa Jämsä

Matalan kynnyksen aktiivisuutta liikuttajaverkoston tuella

Sairaanhoitopiirin vapaa-ajan yhdistyksellä on keskeinen rooli liikuntaan aktivoimisessa. Yhdistyksen 23 jaostoa tarjoavat harrastusmahdollisuuksia juoksukoulusta joogaryhmään ja pesäpallosta pilatekseen. Tavoitteena on madaltaa erityisesti vähän liikkuvien osallistumiskynnystä osaamistasosta riippumatta.

Kullekin työyhteisölle laaditaan myös niiden tarpeisiin sopiva terveyden edistämisen suunnitelma. Apuna on nk. liikuttajaverkosto, joka koostuu vapaaehtoisista aktiivisuuden sanansaattajista. Liikuttajat tsemppaavat ja vievät liikunnan ilosanomaa sekä konkreettisia toimenpiteitä työyhteisönsä arkeen.

Panostukset liikuntaan ja sitä tukeviin palveluihin ovat kannattaneet, kertoo PPSHP:n terveysliikunnan suunnittelija Minna Keskitalo.

”Liikuntapalvelut on tuotava mahdollisimman lähelle ihmistä. Hyvänä esimerkkinä toimivat Smartum-edut, joiden avulla liikunnan harrastaminen onnistuu helposti myös etänä. Uusi Smartum Wellbeing Hub antaa entistä paremmat eväät etujen hyödyntämiseen. Varsinkin ne, jotka miettivät sopivaa käyttökohdetta eduilleen, voivat sen avulla löytää itselleen sopivan tavan liikkua. Näin edut tulevat myöskin käytettyä”, Keskitalo iloitsee.

Toimittaja: Vanessa Törnblom
Artikkeli on julkaistu hrviesti.fi-verkkomediassa.

Uusi Smartum Wellbeing Hub -palvelu tarjoaa yhdessä innostavassa paketissa kaiken, mitä työntekijät tarvitsevat lisätäkseen työkykyään ja hyvinvointiaan Smartum-etujen avulla. 

Tutustu Smartum Wellbeing Hubiin

 

iStock-1327059760

Smartum Wellbeing Hub 

Oletko huomannut, että työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen ja aktiivisen elämäntavan tukeminen jäävät usein liian harvojen ihmisten hartioille? Ja että tähän pitkäjänteiseen työhön on usein vaikeaa priorisoida riittävästi työaikaa?

Smartumin Wellbeing Hub on palvelu, joka yhdessä Smartumin verotuettujen hyvinvointietujen kanssa auttaa sinua lisäämään työntekijöidesi hyvinvointia ja aktiivista elämäntapaa. Se tarjoaa Smartum-etujen käyttäjille yhdessä innostavassa paketissa kaiken, mitä he tarvitsevat lisätäkseen työkykyään ja hyvinvointiaan Smartum-etujen avulla.

Tutustu Smartum Wellbeing Hubiin