vero-opas-tausta

Sairauspoissaolot lähtivät laskuun, kun Smartum tarjosi työntekijöilleen mahdollisuuden harrastaa työajalla

Verotuettuja työsuhde-etuja tarjoava Smartum aloitti vuoden 2019 alussa kokeilun, jonka myötä Smartumin työntekijät saivat mahdollisuuden käyttää kolme tuntia viikon työajasta liikuntaan ja kulttuuriin. Vuoden kokeilun aikana Smartumin sairauspoissaolot putosivat edellisvuodesta lähes 20 prosenttia.

Päätös kokeilusta perustuu Smartumin alkuvuodesta 2019 toteuttamaan Työssä elämisen tutkimukseen, jossa selvitettiin suomalaisten ajatustyöläisten jaksamista työpaikoilla ja kotona. Tutkimuksen tulosten mukaan esimerkiksi 55 prosenttia vastanneista ajatustyöläisistä koki liikunnan tärkeimmäksi keinoksi työstä palautumiseen. 57 prosenttia vastanneista kertoi, ettei heidän työnantajallaan ole juurikaan käytäntöjä tai ohjeita työstä palautumisen tukemiseksi. Smartum halusi tarttua härkää sarvista ja testata, millaisia vaikutuksia työpäivän lomassa tapahtuvalla liikunnan ja kulttuurin harrastamisella on henkilöstön hyvinvointiin.

– Me uskomme, että ihmisen tulee saada elää työssä. Työn tulee olla hyvän elämän mahdollistaja, ei rajoittaja. Lähdimme rohkeasti kokeilemaan, millaiset vaikutukset tällä edulla on ihmistemme ja yrityksen hyvinvointiin. Kokeilumme tulokset puhuvat puolestaan. Etu on parantanut porukan jaksamista ja vaikuttanut positiivisesti myös työn tulokseen, kertoo Smartumin johtaja Suvi Widgrén.

Sairauspoissaolot laskivat merkittävästi

Liikunnan ja kulttuurin harrastaminen työajalla on ollut Smartumissa mahdollista vuoden 2019 alusta lähtien. Kokeilun aloittamisen jälkeen Smartumin sairauspoissaolot ovat laskeneet 18 prosenttia edellisvuodesta. Smartumin sairauspoissaoloprosentti on myös huomattavasti maanlaajuista keskiarvoa alhaisempi: eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ilmoittaman Sairauspoissaoloprosentin keskiarvo on maanlaajuisesti liikkunut noin 4–5 prosentissa, kun Smartumilla vuonna 2019 vastaava prosentti oli 2,9.

Smartum seuraa liikuntaan ja kulttuuriin käytettyjä työtunteja ja tarkastelee edun käyttöä kuukausitasolla. Edusta nauttivat kaikki kokopäiväisesti työskentelevät työntekijät. Ehdottomasti suurin osa smartumlaisista on hyödyntänyt etunsa ulkoiluun. Työtunteja on käytetty myös muun muassa kuntosalilla ja elokuvissa käymiseen, joogaan ja kehonhuoltoon. Smartum tukee henkilöstön hyvinvointia myös tarjoamalla vuosittain 400 euron arvosta liikunta- ja kulttuurietua, jolla työntekijät voivat maksaa harrastuksensa. Työntekijät saavat itse määritellä, milloin ja miten liikunta- tai kulttuurituntinsa käyttävät työpäivänsä lomassa.

– Aina etua ei tule edes käytettyä, mutta jo pelkkä mahdollisuus siihen on lisännyt smartumlaisten hyvinvointia huomattavasti. Me uskomme, että työntekijällä tulee olla vapaus valita itse, millaista tukea hän hyvinvointinsa tueksi milloinkin tarvitsee. Vain silloin, kun tuki on aidosti merkityksellistä työntekijälle, sillä on merkitystä myös työnantajalle. Kaiken taustalla on molemminpuolinen luottamus, Widgrén toteaa.

Edun tarjoaminen maksaa itsensä takaisin korkojen kera

Smartumin työntekijät ovat ottaneet uuden edun ilolla vastaan. Yli 70 prosenttia työntekijöistä kertoo lisänneensä edun myötä liikuntaa arjessaan. Myös työntekijät, jotka eivät ole aiemmin juuri liikkuneet, kertovat innostuneensa edun myötä liikkumaan. Mahdollisuus harrastaa työajalla on myös helpottanut arjen ja työn yhteensovittamista erityisesti perheellisillä työntekijöillä. Lähes kaikki etua käyttävät smartumlaiset ovat kertoneet, että edusta on ollut apua rentoutumiseen, stressinhallintaan ja nukkumiseen.

– Tämä on ihan huippu etu, harrastan työajalla joka viikko. Liikun paljon muutenkin, mutta edun myötä olen innostunut liikkumaan monipuolisemmin. Myös kulttuuria on tullut harrastettua enemmän. Tunnen oloni energisemmäksi, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti työni tuottavuuteen. Jaksan sekä antaa parastani töissä että olla täysillä läsnä läheisilleni vapaalla. Koen saavani ihan yhtä paljon aikaiseksi työpäivän aikana – ellen enemmänkin – vaikka tunti työajasta olisikin pyhitetty hyvinvoinnille, iloitsee Smartumin Finance Business Partner Juliana Lindqvist.

Kokeilusta on aiheutunut Smartumille merkittäviä kustannuksia työntekijöiden käyttäessä palkallista työaikaa liikuntaan ja kulttuuriin. Etu on kuitenkin parantanut henkilöstön työvirettä ja vaikuttanut positiivisesti sairauspoissaolojen vähenemiseen sekä työn tuloksellisuuteen, joten Smartum aikoo jatkaa edun tarjoamista myös tulevaisuudessa.

– Elämme Smartumilla suurten muutosten aikoja uudistaessamme samanaikaisesti liiketoimintaamme ja kulttuuriamme. Muutoksen keskiössä ovat ihmiset ja heidän kykynsä uudistua ja uudistaa. Uskon, että smartumlaisten hyvinvoinnilla on suuri merkitys menestykseemme. Vaikka tämä etu tuo meille huomattavia kustannuksia, jäämme silti heittämällä voiton puolelle. Aiomme ehdottomasti jatkaa työajalla harrastamista vastaisuudessakin. Seuraavaksi haluamme panostaa yhteisöllisyyteen ja esimerkiksi liikkua enemmän yhdessä, Widgrén toteaa.

Lisätietoja: Smartumin markkinointi- ja viestintäjohtaja Suvi Jylhä-Vuorio, suvi.jylha-vuorio@smartum.fi, 040 840 3841

Näyttökuva 2020-4-30 kello 10.02.22

Oivalla, miten työelämästä tehdään inhimillisempi

Elämme työssä ja työmme kautta, joten työn tulee toimia merkityksellisen elämän mahdollistajana, ei rajoittajana. Ne yritykset, jotka toimivat hyvän elämän mahdollistajina ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukijoina, porskuttavat tulevaisuudessa.

Smartum teetti loppuvuonna 2018 Työssä elämisen tutkimuksen, jossa tutkittiin mm. työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittamista sekä työelämän inhimillistymistä. Olemme koonneet yrityspäättäjille oppaan tutkimustuloksista. Tilaa opas ja oivalla, miten työelämästä tehdään inhimillisempi.