Beställning av Smartum-förmåner

Om du har beställt Smartums förmåner redan tidigare, kan du göra en ny beställning genom att logga in i vår nättjänst via övre högra hörnet på vår webbplats.

Om du beställer våra förmåner för första gången, ska du registrera dig som beställare av Smartum-förmåner. Innan du beställer lönar det sig att fundera på följande saker på förhand:

  • de anställningsförmåner med vilka du vill ta personalens välbefinnande till nya höjder
  • förmånens/förmånernas storlek och eventuella självriskandelar
  • hur förmånerna ges: erbjuder du förmånerna elektroniskt med Smartum Saldo eller i form av traditionella sedlar
  • beställningsintervall: med vissa intervaller eller vid behov

Så här används beställningslistan

När du beställer Smartum-förmåner i vår nättjänst kommer du att stöta på anmälningstjänstens beställningslista. Den gör det lättare att hantera en förmån i synnerhet då antalet anställda är stort. Det är nödvändigt att använda beställningslistan när du beställer Smartum Saldo eller märkta sedlar, eller när du laddar saldo på dina anställdas Smartum-konton.

Som beställare av omärkta Smartum-sedlar passar anmälningstjänstens beställningslista dig som vill göra det lättare att samla in uppgifter om anställda som vill ha en Smartum-förmån. Med hjälp av tjänsten informerar du personalen om förmåner och de anmäler sig som användare av förmåner direkt i Smartum-nättjänsten.

Registrering som beställare av förmåner

Innan du börjar använda anmälningstjänsten är det skäl att kontrollera att din personal har en e-postadress. När du har registrerat dig som beställare av Smartum-förmåner och till beställningslistan meddelat e-postadresserna för de anställda som har rätt till förmåner, skickas en länk om anmälan för en förmån till de anställda per e-post. Via länken kan de anställda registrera sig och anmäla sig som förmånstagare i Smartum-nättjänsten.

Avslutningsvis

När den anmälningstid som du har bestämt har tagit slut, godkänner du dem som har anmält sig för en förmån, beställer förmånerna och godkänner fakturan. När betalningen har kommit in delas förmånen ut på förmånstagarnas Smartum-konton. Förmånstagare kan använda Smartum Saldo genast efter det med SmartumPay-mobilappen.

Det är möjligt att beställa ett Smartum-betalningskort för de anställda (Motionssaldo, Motions- och kultursaldo och Lunchsaldo), som ska skickas direkt till den adress som de har uppgett. Vi levererar sedlarna (Lunch, Motion samt Motion och kultur) genast följande vardag efter att fakturan har registrerats hos Smartum. I fråga om Arbetsrese- och Massageförmånen sker betalningen med SmartumPay-mobilappen.

Beställ färdigt märkta sedlar

Underlätta hanteringen av sedlar och beställ färdigt märkta Smartum Motionssedlar och Smartum Motions- och kultursedlar för de anställda. Namnet på den anställde trycks då på baksidan av de sedlar som beställs för honom eller henne. Du kan beställa färdigt märkta sedlar i Smartum-nättjänsten med sedelbeställningslistan, antingen med hjälp av anmälningstjänsten eller excel-listan.

Kontrollera följande när du beställer märkta sedlar

  • En minimibeställning är en bunt, dvs. tio sedlar. För en anställd kan man bara beställa hela buntar.
  • Fundera på förhand för vem du beställer och hur många sedlar som det behövs. Med hjälp av beställningslistan samlar du lätt in informationen.
  • Färdigt märkta sedlar levereras inom två veckor från det att betalningen syns på Smartums konto.
  • Kostnaden för färdigt märkta sedlar är 7 cent (0,07 euro) per sedel, minimibeloppet är dock minst 75 euro. En hanteringskostnad på 25 euro tillkommer per beställning. Mervärdesskatt (24 %) kommer att inkluderas till priserna från 1.1.2019 och framåt.