Konsertti

Koronatilanteen salliessa Smartumin työsuhde-etuja halutaan käyttää konsertteihin, elokuviin, teattereihin, kuntosaleihin ja uimahalleihin

Kun koronatilanne sallii, suomalaiset aikovat käyttää työsuhde-etujaan monipuolisesti niin kulttuurielämyksiin kuin sisäliikuntaan. Suurin osa patoutuneesta työsuhde-etujen käytöstä tulee kohdistumaan teattereihin, konsertteihin, elokuviin, kuntosaleihin ja uimahalleihin. Smartum kysyi kesäkuussa 2021 työsuhde-etuja käyttäviltä asiakkailtaan, mihin he aikovat käyttää työsuhde-etujaan koronatilanteen helpottaessa. Kyselyyn vastasi 30 900 henkilöä.

Suomalaisten työntekijöiden Smartum-etutileillä makaa nyt selvästi normaalia enemmän käyttämättömiä työsuhde-etuja, sillä käyttömahdollisuudet ovat olleet viimeisen puolentoista vuoden aikana rajattuja. Ihmisille on syntynyt patoutunutta tarvetta päästä edistämään hyvinvointiaan monipuolisesti kulttuurin ja liikunnan keinoin.

Kun työsuhde-etuja tarjoava Smartum kysyi kesäkuussa 2021 sähköisiä työsuhde-etuja käyttäviltä asiakkailtaan, mihin he aikovat käyttää työsuhde-etujaan koronapandemian helpottaessa ja rajoitusten purkautuessa, kyselyyn vastasi 30 900 suomalaista työntekijää. Vastaajat edustavat laajasti eri puolella Suomea asuvia työntekijöitä eri aloilta. Suurin osa vastaajista kertoi saavansa työnantajaltaan joko liikuntaetua (92,7 %) tai kulttuurietua (82,2 %). Reilu kolmannes (34,8 %) saa hierontaetua ja reilu viidennes (21,2 %) lounasetua. Etujen käyttöaikeita koskeva kysymys esitettiin avoimena kysymyksenä, minkä vuoksi vastausten ryhmittelyssä eri käyttötapoihin tehtiin pyöristyksiä.

Suuri kysyntä odotettavissa konserteille, elokuville ja teatteriesityksille

Kyselyyn vastanneista noin 25 400 kertoi saavansa työnantajaltaan liikunta- ja kulttuurietua, jota he voivat käyttää oman valintansa mukaan liikuntaan tai kulttuuriin. Yli puolet heistä (13 400) aikoo käyttää työsuhde-etujaan kulttuurielämyksiin. Eniten etuja aiotaan käyttää konsertteihin (3 650), elokuviin (2 800) ja teattereihin (2 600). Museoihin etujaan aikoo käyttää 700 vastaajaa. Suuri osa vastaajista kertoi käyttävänsä etuja useisiin eri kulttuurimuotoihin. 13 400 vastaajan lisäksi 1 800 vastaajaa kertoi käyttävänsä etuja ylipäätään tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin.

Normaalisti liikunta- ja kulttuuriedun käytöstä suurempi osa kohdistuu liikunta-aktiviteetteihin kuin kulttuuriin. Kesäkuukausina käyttö kohdistuu kuitenkin tasaisemmin myös kulttuurielämyksiin.

”Koronapandemian alettua kulttuurielämysten tarjonta romahti täysin, mikä näkyi heti myös liikunta- ja kulttuuriedun käytössä. Heinäkuussa 2021 näimme selvästi, että kulttuuriedun käyttö palautui pandemiaa edeltävälle tasolle, kun erilaisia tapahtumia pystyttiin jonkin verran järjestämään. Patoutunutta kiinnostusta monipuolisiin kulttuurielämyksiin on kuitenkin vielä valtavasti”, päättelee Smartumin toimitusjohtaja Kristiina Lindh.

Kuntosali, uinti ja ryhmäliikunta kärjessä liikuntaedun käyttöaikeissa

Kyselyyn vastanneista noin 28 600 kertoi saavansa työnantajaltaan liikuntaetua tai liikunta- ja kulttuurietua. Erilaisiin liikuntamuotoihin etujaan aikoo käyttää noin 12 000 vastaajaa. Selvästi suurin kysyntä kohdistuu kuntosaleihin ja uintiin: kuntosalilla etuja aikoo käyttää noin 2 900 vastaajaa ja uintiin ja muuhun vesiliikuntaan noin 2 300 vastaajaa. Ryhmäliikuntaan etujaan aikoo käyttää 1 400 vastaajaa, kun ryhmäliikuntaan lasketaan mukaan esim. jooga, tanssi, pilates ja crossfit. Erilaisiin pallopeleihin etuja aikoo hyödyntää 800 vastaajaa. Suurin osa niistä, jotka aikovat käyttää etujaan liikuntaan, vastasivat käyttävänsä niitä ylipäätään liikuntaan, urheiluun tai sisäliikuntaan, erittelemättä liikuntamuotoa.

”Kuntosali, uinti ja ryhmäliikunta ovat olleet Smartumin historian alusta alkaen työsuhde-etujen käyttäjien suosiossa, eikä kiinnostus ole lakannut, vaikka korona-aikana ihmiset ovatkin keksineet uusia tapoja pitää huolta kunnostaan ja hyvinvoinnistaan. Esimerkiksi ulkoliikunnan suosio on kasvanut selvästi, eikä innostus toivottavasti häviä mihinkään. On kuitenkin hienoa nähdä, että myös lihaskuntoharjoittelu pitää edelleen pintansa, sillä tutkimustenkin mukaan lihasvoimalla on merkittävä vaikutus paitsi fyysiseen, myös psyykkiseen hyvinvointiin ja kognitiiviseen kyvykkyyteen”, toteaa Lindh.

Edunkäyttö_sanapilvi

Kuvassa etujen käyttöaikeet on esitettynä sanapilvessä, jossa sanan koko ilmentää sanan yleisyyttä vastausten joukossa: mitä suurempi sana, sitä yleisemmin sana esiintyi.