image (3)

Poikkeuksellinen aika synnytti Muutosturvaverkosto.fi-palvelun

Yhteistyössä Smartum & Muutosturvaverkosto.fi

Työelämässä kohdataan haastavia aikoja alkavana syksynä. Odotettavissa on lisääntyviä YT-neuvotteluja ja edelleen lomautuksia ja aikaisemmasta poiketen nyt myös irtisanomisia. Muutosturvalle on entistä enemmän tarvetta ja on tärkeää, että irtisanottu voi vaikuttaa siihen, että työnantajan tarjoama muutosturva johtaa nopeaan uudelleen työllistymiseen.

Ihmisten hyvinvointi keskiössä

Hyvinvoiva työyhteisö on avain menestykselle, ja ihmisten kasvu on edellytys yrityksen kasvulle. Koronakriisi haastaa työyhteisöjä, ja monesta hyvästä osaajasta joudutaan luopumaan. Tulevaisuuden näkymä on hyvin sumea suomalaisten hyvinvoinnin turvaamisen näkökulmasta. Työpaikkojen säilyttämisen lisäksi ihmisiä täytyy kannustaa itsensä ja omien vahvuuksiensa löytämiseen. Tuen antaminen muutostilanteessa ja uudelleen kouluttautuminen ovat avainasemassa talouden kääntämiseksi ja työllisyyden nostamiseksi. Työikäisen on saatava itse päättää omasta suunnastaan ja päästävä rakentamaan omannäköistä työelämää. Kenelläkään ei pitäisi olla tarvetta tätä tavoitetta rajoittaa.

Hyvä työnantaja välittää muutosturvasta

Vaikeassa tilanteessa työnantajat haluavat kantaa aitoa huolta irtisanotuista, mutta samalla väheneviä resursseja on kohdistettava myös toiminnassa jatkavien työntekijöiden jaksamiseen ja kehittämiseen. Työnantaja kaipaa yksinkertaisia ja mietittyjä toimintamalleja voidakseen toimia tehokkaasti ja vastuullisesti.

Muutosturvan lähtökohtana pidetään noin kuukauden palkkaa vastaavaa taloudellista ja työllistymistä edistävää tukea, jonka työnantaja tarjoaa työntekijälle irtisanomistilanteessa. Työnantaja päättää yhteistoimintaneuvotteluiden alkuvaiheessa tarjottavasta muutosturvaratkaisusta henkilöstön edustajan kanssa. Erikokoisilla työpaikoilla on hyvin erilaiset resurssit suunnitella ja toteuttaa irtisanotuille työntekijöille tarjottavaa muutosturvaa ja uudenlaisessa tilanteessa voi lakisääteisen velvollisuuden hahmottaminen olla vaativaa kaiken muun lisäksi.

Oma tulevaisuus työelämässä huolettaa

Irtisanottavalle työntekijälle tilanne tulee eteen nopeasti ja hänen on vaikea muodostaa kuva omasta tulevaisuudesta työelämässä. Oma tilanne on henkilökohtainen ja siten ainutlaatuinen. On koottava ajatus omasta työhistoriasta, omasta osaamisesta ja sen kehittämistarpeesta. Näihin kysymyksiin on hänet irtisanoneella työnantajalla oletusarvoisesti vain vähän kosketuspintaa, ja tulevaisuuden ratkaisuja halutaan tehdä omaehtoisesti. Halu päättää omasta tulevaisuudestaan kasvaa, mutta apuakin tarvitaan.

Koronakriisi on lisännyt ihmisten halukkuutta oppia ja osallistua koulutuksiin. Tämä on selvää sillä kukaan ei tiedä kauanko tätä epävarmuutta jatkuu. Maailma muuttuu ja työelämä sen mukana. Osaajia on löydettävä jatkossakin ja jokainen haluaa varmistaa paikkansa työmarkkinoilla.

Lentoala on yksi hyvä esimerkki toimialasta, joka ei tule lähitulevaisuudessa, tai koskaan, palautumaan ennalleen. Osan ihmisistä on löydettävä jotakin uutta. Meissä jokaisessa on paljon piilevää potentiaalia, jonka esille saamiseen tarvitaan kannustusta, uskoa itseen, paloa tekemiseen sekä kanssakulkijaa, joka tukee vaikealla hetkellä. Kriisit todistetusti synnyttävät uusia innovaatioita, yrittäjyyttä ja työpaikkoja.

Valinnanvapaus avainasemassa

Uusi Muutosturvaverkosto-palvelu on luotu yhteistyössä Smartumin kanssa kokoamaan työllistymistä edistäviä palveluja yhteen, kunkin irtisanotun oman henkilökohtaisen tilanteen ratkaisemiseen. Muutosturvaverkoston johtava ajatus on siirtää työnantajan taloudellinen tuki irtisanottavan työntekijän vapaavalintaiseen käyttöön. Henkilöt saavat omalla työelämän murroshetkellä mahdollisuuden päättää omasta lähitulevaisuudestaan ja erityisesti palvelusta, joka parhaiten edistää omaa hyvinvointia ja uudelleen työllistymistä. Verkosto koostuu palveluntarjoajista, jotka ovat tottuneet palvelemaan ihmistä osaamisen kehittämisessä, uudelleen sijoittumisessa työmarkkinoille sekä oman jaksamisen edistämisessä.

Muutosturvaverkostoa hyödyntävä, yhteistoimintaneuvottelut päättänyt työnantaja, mahdollistaa irtisanotulle vapauden kerätä tarvitsemansa palvelut, vaikka palvelu kerrallaan, tukemaan uudelleen työllistymistään. Muutosturvaverkosto ottaa vastuun jatkosta, eli se avaa työnantajan kanssa sovitun euromäärän työntekijöiden käyttöön kootun verkoston parissa. Verkosto koostuu monista laadukkaista toimijoista, joiden erilaiset palvelut pyrkivät tarjoamaan vastinetta kunkin omaan tilanteeseen. Palveluntarjoajat saavat itselleen korvauksen käytettyjen palveluiden perusteella.

Palvelu on lanseerattu keväällä 2020. Mukana on isoja työnantajia ja kymmeniä käyttäjiä.

Sonja Hyökyvaara, projektipäällikkö
sonja.hyokyvaara@toc.fi
puh. 0407038088
Muutosturvaverkosto.fi