Postis strejk påverkar leveransen om Smartum-sedlar och kort över hela landet 11.11. och framåt.  Läs mer i vårt meddelande (på finska)

Ladda Smartum Arbetsreseförmån så ser du till att dina medarbetare reser billigt och ekologiskt till och från jobbet.

Smartum Arbetsreseförmån finns att få som elektroniskt Smartum Saldo och betalningen av resebiljetter kvitteras behändigt genom att man använda SmartumPay-mobilapplikation. Du hittar den kostnadsfria SmartumPay-appen i App Store (iOS som operativsystem) och i **Google Play Store **(Android som operativsystem).

Lätt att hantera och använda

  • Hanteringen och uppföljningen av Arbetsresesaldo går som smort i Smartums nättjänst. Beställning, information, laddning av förmåner och uppföljning sker på nätet.
  • Arbetsresesaldo laddas på den anställdes Smartum-konto. Det är enkelt att köpa resebiljetter med SmartumPay-appen i R-kioskernas kassor runtom i Finland och också på andra biljettförsäljningsställen.
  • Den anställdes laddade saldo är giltigt i 15 månader från laddningen. Förmåner som blivit över efter den sista användningsdagen returneras till arbetsgivarens Smartum-konto, där de kan delas ut på nytt till de anställda.
  • Förmånen är personlig och den anställde använder den för att köpa antingen en värdebiljett eller en periodbiljett. Den är avsedd för resor mellan hemmet och arbetsplatsen men den anställde får också använda den för resor som görs på fritiden.

Räta ut skattekurvorna

  • Du kan välja att erbjuda arbetsreseförmånen ovanpå lönen eller som en del av lönen.
  • Arbetsreseförmånen är skattefri för de anställda upp till 300 euro och för andelen 751–3400 euro.
  • Din beskattningsförmån varierar beroende på summan och hanteringskostnaden kan dras av i inkomstbeskattningen. Läs mer om beskattningen av Smartum Arbetsreseförmån här.

Gör de dagliga resorna lättare för dina anställda och skaffa Smartum Arbetsreseförmån.

Ladda ner Smartum Arbetsreseförmån -produktkort.

Beställ Nu