Smartums anställningsförmåner

Ta personalens välbefinnande till nya höjder genom att erbjuda dem Smartums personalförmåner! Du kan erbjuda dem lunch, motion, kultur, arbetsresor och massage. Läs om förmånerna och välj de förmåner som får just din personal att bli eld och lågor. Alla elektroniska fördelar är praktiska i SmartumPay-mobilapp!

Smartum Lunchförmån

Mobilbetalning
Lunchsedel

Kör iväg personalen på en hälsosam lunch: lös in Smartum Lunchförmån. Erbjud lunchförmånen antingen elektroniskt som Smartum Saldo eller i form av en traditionell sedelbunt. Ha inte personalen att suga på ramarna, utan anslut dig till den elitgrupp av arbetsgivare som vill att medarbetarna lunchar mångsidigt.

Välj belopp och beskattningssätt för lunchförmånens värde – bollen är hos dig

Understöd dina anställdas lunchmåltider med det belopp och på det sätt du önskar. Lunchförmånen kan läggas till lönen och beskattas i arbetstagarens inkomstbeskattning eller så kan den dras av direkt från lönen.

Sådan förmån, sådan anställd

Om din arbetsgemenskap består av både försäljare som ständigt är på flygande fot och anställda som knegar stadigt på kontoret kan det finnas skäl att erbjuda lunchförmån till endast en del av de anställda eller till olika belopp.

En jättebra förmån även för privatföretagare

Lunchförmånen är inte beroende av företagets storlek. Alla företag i aktiebolagsform kan ta i bruk Smartum Lunchförmån, även om du skulle vara den enda anställda i ditt företag. Visst behöver du också ta dig en bit mat, eller hur?

Smartum Motionsförmån

Mobilbetalning
Nätbetalning
Motionssedel

Smartums motionsförmån är ett skattefritt sätt att få personalens välbefinnandemätare att ge maximalt utslag. Motionsförmånen, oberoende av om den ges i form av SmartumPay-mobilapp eller som sedlar, får dina anställda att röra på sig på tusentals platser runtom i Finland.

Elektroniskt eller som sedel – du har bollen

Smartum erbjuder motionsförmån enligt dina behov – i elektronisk eller -pappersform. Smartums motionsförmån följer med användaren i SmartumPay-mobilappen. Den traditionella motionssedeln passar dig som vill erbjuda din personal en bunt välbefinnande som känns bra i plånboken.

När du erbjuder förmåner elektroniskt, kan du följa upp dem i realtid

En förmån ökar välbefinnandet endast om den används. Som arbetsgivare kan du följa upp hur elektroniska Smartum-förmåner används i realtid och försäkra dig om att förmånerna aldrig går till spillo. De förmåner som blivit över efter den sista användningsdagen returneras till arbetsgivarens Smartum-konto där de kan delas ut till de anställda på nytt.

Ett nätverk som täcker hela Finland

Smartums användare har råd att välja. Till Smartum-nätverket hör tusentals motionsställen där dina anställda kan välja just de grenar som passar dem. Den som inte gillar att lyfta skrot kan välja från allt mellan agility och crossfit till ståpaddling!

Smartum Motions- och kulturförmån

Mobilbetalning
Nätbetalning
Motions- och kultursedel

Smartums Motions- och kulturförmån ger dina anställda möjlighet att syssla med sådant som får dem att bli eld och lågor. Motions- och kulturförmånen som fungerar med SmartumPay-mobilapp, betalkort och sedel är välkänd bland tusentals fritidsaktiviteter över hela Finland.

Fart på skattefritt

Smartum Motions- och kulturbetalningsmedlen är momsfria och företaget kan dra av anskaffningskostnaden i sin beskattning. Du kan stödja dina anställdas hobbyer skattefritt för 400 euro om året utan att betala lönebikostnader. Välj fritt om du vill erbjuda personalen Motions- och kultursaldo eller Motions- och kultursedlar.

Användning runtom i landet

Smartums användare har råd att välja. Till Smartums motions- och kulturnätverk hör ca 12 000 användningsställen där dina anställda kan välja just de grenar och kulturhobbyer som passar dem. Den som inte gillar att lyfta skrot på gym kan välja från allt mellan arenakonserter och ishockeymatcher till kurser på medborgarinstitut!

Smartum Massageförmån

Mobilbetalning

Säg adjö till spända arbetstagare och förbättra deras arbetsförmåga med vardagslyx i form av Smartums Massageförmån. Massageförmånen som syns på mobilens skärm är en partner som vårdar kroppen. Den skattefria förmånen är behändig för både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Skattefri, lätthanterlig förmån

Med Smartum kan du erbjuda dina anställda månatlig massage helt skattefritt. Du kan anpassa förmånens storlek efter dina anställdas behov. Skattefriheten tillåter massage ungefär en gång i månaden, 11 månader om året. Eftersom förmånen fungerar helt elektroniskt med SmartumPay-mobilappen, kan du efter behov följa hur dina anställda använder massageförmånen och på så sätt säkerställa att varje förmån utnyttjas.

Förmån med stor dragningskraft

Det är vetenskapligt bevisat att välbefinnande är en allt viktigare faktor för dagens anställda när de väljer jobb. Anslut dig till de attraktiva arbetsgivarna och lägg Smartum Massageförmån till ditt förmånsutbud. Det får dina anställdas mungipor att peka uppåt genast efter första användningen.

Massage runt om i landet

Du kan glömma allt extra krångel och avtalstecknande med enskilda massageställen, för att du kan använda Smartum Massage -förmånen i alla massageställen som ingår i Smartum massagernätverket. När nacksmärta uppträder är massageförmånen praktiskt att använda över hela Finland.

Smartum Arbetsreseförmån

Mobilbetalning

Gör de dagliga resorna lättare för dina anställda och skaffa Smartum Arbetsreseförmån. Genom förmånen kan dina anställda betala sin resebiljett och sitt resekort i alla R-kiosker och på många andra biljettförsäljningsställen genom att visa upp kvittot i SmartumPay-mobilappen.

Anpassa förmånen efter dina anställdas behov

Du kan erbjuda Arbetsreseförmån till din personal på olika sätt. Ladda förmånen på den anställdes konto antingen i sin helhet eller månatligen i delar. Du kan också erbjuda förmånen bara till de anställda som allra flitigast sliter sätena i bussar och tåg. Arbetsreseförmånen fungerar också som en morot om du vill uppmuntra dina bilburna anställda att ta sig fram mer miljövänligt. Förmånen kan också erbjudas till dem som redan har fri bilförmån.

Lätt att hantera och använda

Hanteringen och uppföljningen av Arbetsreseförmånen går som smort i Smartums webbtjänst. Där kan du se hur många som har använt förmånen. Du kan också uppmuntra de anställda att använda förmånen om du märker att någon glömt att göra det. Det är enkelt för de anställda att köpa resebiljetter med SmartumPay-appen i R-kioskernas kassor runtom i Finland och också på andra biljettförsäljningsställen.

Erbjud dina anställda förmånen skattefritt

Att stödja arbetsresor är helt skattefritt för dig upp till 300 euro. Om du så vill kan du stödja arbetsresor med en summa som täcker en hel årsbiljett, din beskattningsförmån varierar beroende på summan. Du kan också välja att erbjuda arbetsreseförmånen ovanpå lönen eller som en del av lönen.