Postis strejk påverkar leveransen om Smartum-sedlar och kort över hela landet 11.11. och framåt.  Läs mer i vårt meddelande (på finska)