Vi förlengde giltigheten av alla elektroniska saldo-förmåner som åldras under perioden 17.3.-30.9.2020 med 3 månader Läs mer i vårt meddelande (på finska)

Faktureringsuppgifter

1. NÄTFAKTUROR
Nätfakturaadress: 003720460178
Operatör: Liaison Technologies Oy
Förmedlarkod: 003708599126

2. E-POST
E-postadress: scanning.europe@liaison.com

(Enda tillåtna format är pdf-fil, en faktura per fil, fakturans adressfält ska innehålla adress för pappersfakturor)

3. PAPPERSFAKTUROR
Smartum Ab
PB 7000
16810855
00019 SSC

Vi önskar att få fakturor i första hand som nätfakturor, om möjligt.

Smartum Ab

Georgsgatan 11 B
00120 Helsingfors
FO-nummer: 2046017-8

Kundtjänst

Först kolla Help Center artiklar

0600 149 88*
asiakaspalvelu@smartum.fi
Öppettider: vardagar kl. 10-16

Du kan kontakta vår support via chatt i Smartum webbtjänst på vardagar kl. 9-16

*Samtal till kundtjänsten kostar utöver lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift 30 cent/minut, dock högst 4 euro/samtal. Om du ringer i egenskap av arbetsgivare, det vill säga som beställare av Smartum-förmåner, eller om ditt ärende gäller fakturering, debiteras endast lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift för samtalet.

Försäljning för arbetsgivare

Kalle Lehtinen
försäljningschef
Esa Candelin
nyckelkundschef
Juha Viinikainen
nyckelkundschef
Tiina Saarinen
kundchef
Tuija Varis
kundchef
Piia Mansikka
kundchef
Mikaela Hedeman
kundchef

Ledningen

Suvi Widgren
direktör
Ilkka Auer
digital chef