Praktiska lösningar, tips och hjälp i coronasituationen för våra användare, arbetsgivare och tjänsteleverantörer.  Hitta informations här! (på finska)

Faktureringsuppgifter

1. NÄTFAKTUROR
Nätfakturaadress: 003720460178
Operatör: Liaison Technologies Oy
Förmedlarkod: 003708599126

2. E-POST
E-postadress: scanning.europe@liaison.com

(Enda tillåtna format är pdf-fil, en faktura per fil, fakturans adressfält ska innehålla adress för pappersfakturor)

3. PAPPERSFAKTUROR
Smartum Ab
PB 7000
16810855
00019 SSC

Vi önskar att få fakturor i första hand som nätfakturor, om möjligt.

Smartum Ab

Georgsgatan 11 B
00120 Helsingfors
FO-nummer: 2046017-8

Kundtjänst

Först kolla Help Center artiklar

0600 149 88*
asiakaspalvelu@smartum.fi
Öppettider: vardagar kl. 10-16

*Samtal till kundtjänsten kostar utöver lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift 30 cent/minut, dock högst 4 euro/samtal. Om du ringer i egenskap av arbetsgivare, det vill säga som beställare av Smartum-förmåner, eller om ditt ärende gäller fakturering, debiteras endast lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift för samtalet.

Försäljning för arbetsgivare

Kalle Lehtinen
försäljningschef
Juha Viinikainen
nyckelkundschef
Tiina Saarinen
kundchef
Tuija Varis
kundchef
Piia Mansikka
kundchef

Ledningen

Suvi Widgren
direktör
Ilkka Auer
digital chef