Smartum language switcher

Smartum-maksuvälineiden verotus

Smartum liikunta- ja kulttuurietujen verotus

Smartum Liikuntaseteli, Liikunta- ja kulttuuriseteli ja Smartum-kortille ladattava Saldo – ovat tuloverolain mukaan verovapaita henkilöstöetuja seuraavin edellytyksin:

 • Etu on määrältään kohtuullinen ja tavanomainen. Työnantaja voi tarjota verovapaasti Liikuntaseteleitä ja Liikunta- ja kulttuuriseteleitä tai Smartum-tilille ladattavaa Liikunta- tai Liikunta- ja kulttuurisaldoa yhteensä 400 euron arvosta per työntekijä per kalenterivuosi. Summa on työnantajan maksama osuus. Työntekijältä voidaan periä tämän lisäksi omavastuuosuus.
 • Etu on pääosin kaikkien yrityksessä työskentelevien käytettävissä.
 • Etu on henkilökohtainen ja setelin tai kortin käyttäjästä voidaan varmistua liikuntapaikan kassalla. Smartum-kortissa edunsaajan nimi on painettu korttiin. Setelit voidaan nimetä joko kirjoittamalla työntekijän nimi seteleiden kääntöpuolelle ennen niiden luovutusta, tilaamalla setelit Smartum Oy:ltä valmiiksi nimettyinä tai nimeämällä setelit sähköisesti Smartum-verkkopalvelussa.
 • Maksuvälineillä voi maksaa vain verottajan määrittelemiä kulttuuripalveluita ja aktiivisia liikuntapalveluita.
 • Setelin arvo on painettu seteliin.

Lue lisää omaehtoisen liikunta- ja kulttuuriedun verotuksesta alaosan linkistä. Kohdasta 7 löydät lisätietoa esimerkiksi edun tarjoamisesta eläkeläisille, äitiyslomalaisille tai tilapäistyöntekijöille.

Vähennyskelpoisuus

Smartum Oy:n liikuntaan ja kulttuuriin suunnatut kohdennetut maksuvälineet ovat turvallinen vaihtoehto työnantajalle ja työntekijälle, sillä ne täyttävät kaikki veroviranomaisen vaatimukset. Yritys voi vähentää Liikuntaseteleiden, Liikunta- ja kulttuuriseteleiden ja Smartum-tilille ladattavan saldon hankkimiskulut normaaleina kuluina. Jälkiperinnän tai muiden veroseuraamusten vaaraa ei ole, kun maksuvälineitä käytetään annettujen ohjeiden mukaan.

Smartum Lounaan verotus

Smartum Lounassaldoa käytettäessä on soveltuva säännös Verohallinnon Luontoisetupäätöksen 14 §. Sen mukaan maksukortille ladattu euromääräinen saldo arvostetaan 75 prosenttiin nimellisarvostaan seuraavin edellytyksin:

 • kortilla voi maksaa kerralla vain summan, joka asettuu 6,50-10,40 € välille.
 • kortilla voidaan maksaa ainoastaan aterioita eikä sitä vastaan voida antaa rahaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä.
 • 75 % ladatusta määrästä on vähintään saman verran kuin 6,50 € (henkilön sellaiset todelliset työssäolopäivät, joille hän on halunnut ottaa etua)

Smartum lounassaldo täyttää kaikki nämä edellytykset, kunhan työnantaja lataa etua vain todellisten työpäivien verran. Palkansaajalle voidaan antaa enintään 10,40 € saldoa kutakin sellaista tosiasiallista kotimaan työssäolopäivää kohden, jona työpaikkaruokailua vastaavaa ateriaa ei ole työnantajan toimesta muulla tavoin järjestetty. Mikäli kauden lopussa (esim. vuoden viimeinen päivä) todetaan, että henkilö on saanut etua enemmän kuin hänellä on ollut työpäiviä, arvostetaan ylimääräinen etu 100 %:sti.

Luontoisetu vai lounasvähennys?

Lounasedun voi tarjota työntekijöille luontoisetuna tai lounasvähennyksenä. Lounasetu tilataan Smartumilta aivan samalla tavalla molemmissa tapauksissa, eroa on vain siinä miten etu käsitellään yrityksen sisällä.

Luontoisetu   

Työnantaja

 • Palkan lisänä tarjottava etu.
 • Työnantaja maksaa edusta nimellisarvon, mutta voi vähentää sen verotuksessa.
 • Käsitellään ennakonpidätyksen yhteydessä ja palkkakirjanpidossa palkkana 75% mukaan.

Työntekijä

 • 75% edusta on verotettavaa ansiotuloa työntekijän henkilökohtaisen veroprosentin mukaan.
 • Työnantaja maksaa edun, työntekijä ainoastaan verot.
 • Palkanlisänä maksettu luontoisetu kartuttaa myös eläkettä.

Lounasvähennys

Työnantaja

 • Lounasedun verotusarvo 75% pidätetään työntekijän palkasta.
 • Työnantaja maksaa nimellisarvon ja verotusarvon erotuksen, mutta voi vähentää sen verotuksessa.

Työntekijä

 • Työntekijä maksaa lounasedusta verotusarvon 75 %, esimerkiksi 10,00 € lounassetelistä 7,50 €. Työnantaja voi pidättää summan palkasta.

Smartum Työmatkaedun verotus

 • Työmatkaetua ei ole välttämätöntä tarjota koko henkilöstölle. Etua voi tarjota myös henkilölle, jolla on vapaa autoetu (max. 300 euroon saakka).
 • Työnantaja voi tarjota työmatkaedun palkan päälle tai osana nykyistä rahapalkkaa.
 • Työmatkaetu on hyödyllisin työntekijälle, jolla ei ole oikeutta matkakuluvähennykseen verotuksessa, koska asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset jäävät alle 750 euron vuodessa.
 • Etu on henkilökohtainen ja työntekijä voi ostaa sillä joko arvolipun (henkilökohtaiselle kortille ladattu arvoa) tai kausilipun.
 • Työmatkaetu on työntekijälle veroton etu 300 euroon asti ja 751–3 400 euron osuudelta. Työnantaja voi puolestaan vähentää hankintakulut tuloverotuksessaan. Esimerkiksi jos työntekijä saa etua vuodessa 1000 euroa, on siitä 450 euroa veronalaista ja 550 euroa verovapaata.
 • Työmatkaetu on tarkoitettu kodin ja työpaikan välisiin matkoihin, mutta sitä voi käyttää myös vapaa-ajan matkoilla.

Edun määrä ratkaisee onko etu veroton vai verollinen työntekijälle:

1-300 €/vuosiVerovapaa
301-750 €/vuosiVeronalaista (300€ ylittävältä osuudelta)
751-3400 €/vuosiVerovapaa
    

Esimerkiksi jos työntekijä saa etua vuodessa 1000 euroa, on siitä 450 euroa veronalaista ja 550 euroa verovapaata.