Smartum language switcher

Edistämme hyvinvointia valinnanvapauden avulla

Smartum integroi osapuolet yhteen. Rahoittajalle tuomme helppoutta, loppukäyttäjälle valinnanvapautta ja palveluntuottajalle asiakkaita. Missionamme on edistää hyvinvointia.

Rahoittaja

  • hyötyy yksinkertaisesta hallintomallista ja loppukäyttäjän lisääntyneestä hyvinvoinnista.

Loppukäyttäjä

  • saa taloudellisen tuen lisäksi helposti käyttöön otettavan palvelukokonaisuuden rahoittajan kohdentamaan käyttötarkoitukseen. Hyvinvointi ja motivaatio itsestä huolehtimiseen lisääntyvät.

Palveluntuottaja

  • hyötyy lisääntyneestä kysynnästä, kysynnän ja tarjonnan paremmasta kohtaamisesta sekä kustannustehokkaasta toimintamallista.

Smartum (integraattori)

  • vastaa laadukkaan palveluketjun muodostamisesta, lisäarvon tuottamisesta kaikille osapuolille, maksuratkaisun tuottamisesta ja järjestelmän hallinnoinnista kaikkia osapuolia helpottavalla tavalla.

 

Toiminta rohkeaa ja vastuullista

Smartumin toiminta on rohkeaa ja vastuullista. Halumme ratkaisuillamme ravistaa olemassa olevia toimintamalleja, luoda liiketoiminnan edellytyksiä myös pienemmille yrityksille ja ratkaista asiakkaiden haasteita. Kaikki tämä perustuu vastuulliseen toimintaan ja aitoon win-win-win-tulokseen.

 

Smartum yhdistää eri toimijat. Kohdennettu maksaminen edistää hyvinvointia ja kaikki osapuolet voittavat.