Smartum language switcher

Vastauksia kysymyksiin

Tilaaminen

Tarvitseeko minun tehdä sopimus tilatakseni Smartum-seteleitä?

Erillistä sopimusta ei tarvita. Kätevimmin teet tilauksen suoraan verkkopalvelussamme. Tilaaminen edellyttää rekisteröitymistä. Voit myös tilata puhelimitse. Hallinnointikulu on 25,00 € ja sisältää toimituksen kirjattuna kirjeenä. Postiennakolla tilatessa hallinnointikulu on 30,00 €.

Mitä kuluja minulle aiheutuu setelien tilaamisesta?

Liikunta- ja kulttuuriseteli on aina viiden euron arvoinen ja Liikuntaseteli neljän euron arvoinen. Smartum Lounassetelien arvot vuonna 2018 ovat 8,20 €, 8,70 €, 9,00 €, 9,70 €, 10,00 € ja 10,40 €. Setelit myydään 10 setelin vihkoissa. Tämän lisäksi tulee tilauksen hallinointikulu 25,00 €, joka pitää sisällään seteleiden toimittamisen kirjattuna kirjeenä. Hallinnointikulu on postiennakolla tilatessa 30,00 €. Muita kuluja ei tule.

Smartum Smoothie -seteli maksaa 5,50 €. Seteleitä tilataan 10 kappaleen erissä. Hallinnointikulu on 10,00 € / tilaus. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv 14 %.

Mitä kuluja minulle aiheutuu Smartum Saldon tilaamisesta?

Smartum Liikuntasaldo ja Smartum Liikunta- ja kulttuurisaldo:

Smartum Saldon kustannukset ovat riippuvaisia edunsaajien määrästä ja tarjottavan edun kokonaisarvosta. Hinta muodostuu prosentuaalisesta tilinhoitomaksusta ja edunsaajakohtaisesta kortin hinnasta.

Etu on voimassa 15 kk lataamishetkestä. Voimassaoloajan jälkeen mahdollinen käyttämättä oleva saldo palautetaan työnantajan Smartum-tilille, josta se on edelleen jaettavissa. Työnantajan Smartum-tilille palautettu saldo on käytettävissä palauttamispäivää seuraavan kalenterivuoden loppuun. Työnantajan Smartum-tilin saldoa ei palauteta rahana.

Smartum Lounassaldo:

Kustannukset työnantajalle ovat edun määrän lisäksi 1,5 % ladatun edun määrästä. Tilauksen hallinnointikulu on 25,00 €. Mahdollinen käyttämättä jäänyt lounassaldo ei palaudu työnantajalle. Hinnat sisältävät koko Smartum Saldo -palvelun käytön aivan kuten liikunta- ja liikunta- ja kulttuurisaldossakin.

Työntekijä voi maksaa Smartum-kortilla 6,50 – 10,40 € arvoisen aterian. Mikäli ateria maksaa alle 6,50 €, kortilta veloitetaan joka tapauksessa minimimaksu 6,50 €. Jos kortilla on etua jäljellä alle 6,50 €, niin työntekijä ei voi käyttää korttia ateriansa maksamiseen. Kun kortille on taas ladattu lisää etua, jäljelle jäänyt etu (alle 6,50 €) on jälleen käytettävissä.

Työmatkasaldo

Kustannukset työnantajalle ovat edun määrän lisäksi 5 % ladatun edun määrästä. Tilauksen hallinnointikulu on 25,00 €. Mahdollinen käyttämättä jäänyt työmatkasaldo palautuu työnantajalle. Hinnat sisältävät koko Smartum Saldo -palvelun käytön aivan kuten liikunta- ja liikunta- ja kulttuurisaldossakin. Työmatkasaldolla maksu tapahtuu mobiilisti QR-koodin avulla, eikä Smartum-korttia käytetä.

Muita kuluja ei työnantajalle tule. Smartum Saldo on työnantajan näkökulmasta vaivaton, helppo ja ennen kaikkea taloudellinen! Jos yrityksessänne on useita satoja työntekijöitä, olethan yhteydessä, niin teemme tarkemman kustannusarvion.

Voinko setelit tilata valmiiksi nimettyinä?

Smartum Liikuntasetelit sekä Liikunta- ja kulttuurisetelit voi tilata valmiiksi nimettyinä. Tällöin jokaiseen seteliin painetaan työntekijän nimi jo turvapainossa eikä erillistä nimeämistä tarvita. Nimeämismaksu on 0,07 € / seteli mutta minimissään maksu on kuitenkin 75 €. Smartum Lounasseteleissä tätä mahdollisuutta ei ole.

Mikä on setelien toimitusaika?

Seteleitä voi tilata kahdella eri tavalla; postiennakolla tai ennakkolaskulla. Postiennakolla tilattaessa setelit ovat postissanne yleensä jo kahden arkipäivän sisällä tilauksesta. Ennakkolasku puolestaan lähetetään samana päivänä, kun tilaus saapuu Smartumille. Tällöin seteleiden toimitus riippuu siitä, miten nopeasti lasku maksetaan. Suorituksen näkyessä tilillämme laitamme setelit viimeistään seuraavana työpäivänä kirjattuna kirjeenä postiin. Jos tilaat Liikuntasetelit tai Liikunta- ja kulttuurisetelit valmiiksi nimettyinä, toimitus on 2 viikkoa maksusuorituksen kirjautumisesta Smartum Oy:n tilille.

Verotus

Ovatko Smartum-edut verovapaita?

Liikuntaseteli säädettiin verovapaaksi työsuhde-eduksi vuoden 2004 alusta lähtien. Liikunta- ja kulttuurisetelin verovapaus vahvistettiin 5.12.2008. Näin jo vuoden 2009 alusta myös Liikunta- ja kulttuuriseteli on ollut saajalleen verovapaa etu.

Lounasedun voi tarjota työntekijöille luontoisetuna tai lounasvähennyksenä. Setelit tai Lounasaldo tilataan Smartumilta aivan samalla tavalla molemmissa tapauksissa, eroa on vain siinä miten etu käsitellään yrityksen sisällä.

Työmatkaedun määrä ratkaisee, onko etu veroton vai verollinen työntekijälle.

Ovatko Smartum-edut työnantajalle verovähennyskelpoinen kulu?

Liikunta ja kulttuuri:

Työnantaja voi tukea henkilökuntansa liikunta- ja kulttuuriharrastamisesta ja vähentää tukemisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti omassa kirjanpidossaan. Työntekijälle muodostuva etu on verovapaa, mikäli tarjottua etua voidaan pitää tavanomaisena ja kohtuullisena. Työntekijän omaehtoista liikunta- ja kulttuuritoimintaa saa tukea 400,00 € / työntekijä / kalenterivuosi.

Lounas:

Lounasta voi tarjota työntekijöille joko luontoisetuna tai lounasvähennyksenä.

  • Luontoisetu

Työnantaja: Palkan lisänä tarjottava etu. Työnantaja maksaa edusta nimellisarvon, mutta voi vähentää sen verotuksessa. Käsitellään ennakonpidätyksen yhteydessä ja palkkakirjanpidossa palkkana 75 % mukaan.

Työntekijä: 75 % edusta on verotettavaa ansiotuloa työntekijän henkilökohtaisen veroprosentin mukaan. Työnantaja maksaa edun, työntekijä ainoastaan verot. Palkanlisänä maksettu luontoisetu kartuttaa myös eläkettä.

  • Lounasvähennys

Työnantaja: Lounasedun verotusarvo 75 % pidätetään työntekijän palkasta. Työnantaja maksaa nimellisarvon ja verotusarvon erotuksen, mutta voi vähentää sen verotuksessa.

Työntekijä: Työntekijä maksaa lounasedusta verotusarvon 75 %, esimerkiksi 10,00 € lounassetelistä 7,50 €. Työnantaja voi pidättää summan palkasta.

Työmatkaetu

Työmatkaetu voidaan antaa palkan päälle tai osana nykyistä rahapalkkaa.

Voiko työnantaja periä ns. omavastuuosuutta? Miten verottaja suhtautuu tähän?

Omavastuun periminen liikunta- ja kulttuuriedusta on täysin mahdollista, myös veroviranomainen hyväksyy tämän. Veroviranomaisen kiinnostuksen kohteena on ainoastaan työnantajan maksama osuus edun raha-arvosta. Työnantajat, jotka veloittavat omavastuun, käyttävät yleensä neljännestä tai puolta seteleiden arvosta omavastuuosuuden suuruutena. Omavastuu on kätevintä periä suoraan palkasta, mutta onnistuu myös muulla tavalla. Käytännössä monet työnantajat eivät peri omavastuuta, koska pitävät omavastuun perimistä hallinnollisesti raskaana.

Miten voidaan varmistua siitä, että työntekijä käyttää Liikuntasetelin tai Liikunta- ja kulttuurisetelin itse?

Liikuntaseteleissä ja Liikunta- ja kulttuuriseteleissä on kaksi vaihtoehtoista tapaa nimetä seteli saajalleen. Joko työnantaja nimeää setelit tai setelit tilataan valmiiksi nimettyinä.

Muuta kysyttyä

Miten paljon kannattaa satsata liikuntaan tai kulttuuriin, jotta tuella on vaikutusta?

Vaikuttavuus on aina tehokkaampi, mitä tuntuvampi panostus on. Liikuntaklubeissa maksut ovat noin 60,00 € / kuukaudessa ja uimaan pääsee noin 4,00-7,00 € / kerta. Kulttuuriharrasteita on paikasta riippuen monen eri hintaisia. Tuen määrää rajoittaa ainoastaan verottajan asettama 400,00 € vuosiraja.

Mitä hyötyä Smartum-maksuvälineistä on ja kenelle?

Liikunta- ja kulttuuriharrastukset tukevat henkilöstön hyvinvointia. Tiettyyn tarkoitukseen kohdennettu maksuväline ohjaa työntekijän juuri liikunnan tai kulttuurin pariin. Työnantajalle Smartum-maksuvälineet tarjoavat yhdellä laskulla monipuolisen palvelukokonaisuuden henkilökunnan yksilöllisiin tarpeisiin. Työntekijälle setelit tarjoavat aikaisempia malleja enemmän valinnan mahdollisuuksia. On myös huomioitava, ettei verottaja hyväksy yksittäisen henkilön itse hankkimaa palvelua, jonka työnantaja palauttaa osaksi tai kokonaan työntekijälle kuittia vastaan.

Terveellinen lounas ja lounastauko edistävät tutkitusti hyvinvointia. Työntekijä pitää virkistävän lounastauon varmemmin, kun työnantaja tukee lounasruokailua lounasedun muodossa.

Työmatkaetu edistää työntekijän arjen sujuvuutta ja sitä kautta hyvinvointia. Jokainen omasta autosta julkisen liikenteen käyttäjäksi siirtyvä työntekijä luo myös työllisyyttä sekä säästää samalla ympäristöä.

Yrityksemme yhteyshenkilö vaihtuu. Miten asiassa pitää toimia?

Pääset hallinnoimaan yrityksesi yhteyshenkilöitä omassa verkkopalvelussasi kohdassa käyttäjähallinta.

Mitä pitää tehdä, jos Smartum-maksukortti katoaa?

Työntekijä voi tilata uuden Smartum-kortin kadonneen kortin tilalle työnantajan kautta 10 € hintaan. Uusi kortti painetaan, kun maksusuoritus kirjautuu Smartumille. Uusi kortti toimitetaan työntekijälle noin viikon sisällä maksusta.

Työntekijä voi sulkea vanhan kortin kirjautumalla verkkopalveluumme ja viemällä hiiren yläoikealla olevan käyttäjätilin päälle ja valitsemalla Omat tiedot. Tämän jälkeen, kun rullataan sivun alalaitaan ja klikataan raportoi kadonnut kortti, niin kortti sulkeutuu.

Miten pitää toimia, jos Smartum-kortin haltijan nimi muuttuu?

Mikäli työntekijä nimi muuttuu, hänen tulisi soitella asiakaspalveluumme 0600 149 88 klo 8.30-16 välisenä aikana, niin voimme tarkistaa ja päivittää tiedot oikeaksi. Emme voi valitettavasti päivittää tietoja sähköpostitse tietoturvasyistä.

Tämän jälkeen työntekijä voi tilata uuden Smartum-kortin työnantajan kautta 10,00 € hintaan. Uusi kortti painetaan, kun maksusuoritus kirjautuu Smartumille. Uusi kortti toimitetaan työntekijälle noin viikon sisällä maksusta.