Hyödynnä etusi ja tue suomalaista yrittäjää myös koronavirusepidemian aikana. Katso kaikki käyttövinkit!

Työ elämässä

Uusi käsitys (työ)elämästä ja (työ)hyvinvoinnista

Olen johtajana asiantuntijaorganisaatiossa. Organisaatiossa, joka vieläpä myy työhyvinvoinnin etuja suomalaisille työssä eläjille. Johtaja on jatkuvasti suurennuslasin alla. Jokainen kohtaaminen ja vuorovaikutustilanne on merkityksellinen. Siinä ei ole varaa osoittaa väsymystä, turhautumista tai olla puolivaloilla mukana. Läsnäolon merkitys, kuuntelu sekä priorisointi ovat johtajalle tärkeimpiä taitoja. Itsensäjohtaminen on täysin omissa käsissä. Sitä ei enää voi harjoitella, vaan sen on oltava kunnossa. On viikkoja, jolloin töitä paiskitaan aamusta iltaan. Tärkeisiin asioihin on tartuttava viipymättä. Minulle tärkeät tekemättömät asiat tuovat enemmän huolta, kuin tehtyjen töiden liiallinen tuntimäärä.

Ihmisrobottien aika on ohi

Asiantuntijatyössä onnistumista ei tulisikaan enää tänä päivänä laskea tehtyjen työtuntien mukaan. Tärkeintä ovat tulokset ja aikaansaaminen. Mutta asialla on kääntöpuoli. Ei riitä, että töissä vain pärjätään tai jaksetaan. Ihminen ei ole robotti, vaan myös elää työssä. Tämä ei tarkoita sitä, että töitä pitäisi tehdä kellon ympäri viikosta toiseen. Ennen vanhaan töiden ja vapaa-ajan erottaminen oli helppoa, kun työt tehtiin fyysisesti työpaikalla, mutta tämän päivän työt voi tehdä missä vain ja usein tietokone ja puhelin kulkevat kätevästi matkassa mukana sinne, mihin sinäkin.

Jopa 85 % työntekijöistä miettii työasioita vapaa-ajalla jatkuvasti tai silloin tällöin.

Työ läikkyy yhä useammalla vapaa-ajan puolelle. Tutkimukset osoittavat, että jopa 85 % työntekijöistä miettii työasioita vapaa-ajalla jatkuvasti tai silloin tällöin. Siksi mielen vapauttamisen taito työstä onkin korostunut. Myös perinteisten toimistotyöaikojen ulkopuolisella hyvinvoinnilla on merkitystä. Ihminen tulee nähdä kokonaisena ja työn tulee tuntua merkitykselliseltä osalta elämää toimien hyvän elämän mahdollistajana rajoittamisen sijaan. Tuon tunteen synnyttäminen vaatii täysin uudenlaista tapaa ajatella hyvinvointia. Tämän oivaltavat yritykset luovat vahvan pohjan kasvulle tulevaisuudessa.

Työtuntien laskeminen - vanhanaikaista työelämäpolitiikkaa vai nykyajan modernia viisautta?

Ne, keillä on vapaus valita työnteon aika ja paikka, kokevat työn ja vapaa-ajan sekoituksen luonnollisena ja jopa hyvänä asiana. Parhaat ideat saattavat tulla juurikin saunassa tai lenkillä. Parhaiten töitä yhteensovittavat yrittäjät, joilla on täysi vapaus ja vastuu omasta työnteosta ja heidän tapauksessaan jopa itsensä toteuttamisesta. Mutta ei ole enää yrittäjänäkään cool sanoa, kuinka paljon tekee töitä ja kuinka koskaan ei ole pitänyt lomaa.

Itsekin yrittäjänä olleena opettelin omia rajoja. Vaikka jokainen työ tehtiin omaan yritykseen, niin olen jo vuosia pitänyt itselleni tuntikirjanpitoa. Tuo tuntien merkkaaminen on opettanut minulle valtavasti omasta jaksamisestani ja aikaansaamisestani. 40 tuntia viikossa riittää mainiosti, kun osaa suunnitella ja priorisoida. Jos töitä on tullut kuitenkin paiskittua liikaa, on tärkeää osata ottaa myös vapaata.

Miksi aina tarvitsee tapahtua jotain pysäyttävää, että oppii tunnistamaan omat arvonsa ja itselle tärkeät asiat?

Palautumista onkin tutkittu viime vuosina enemmän ja sen merkitys on työn onnistumisessa korostunut. Tärkeintä onkin siis oppia tuntemaan omat rajansa ja optimaaliset työnteon ja siitä palautumisen tavat. Minä rakastan aikaansaamista. Töitä tehdään, kun niitä on ja välillä otetaan pidempiä viikonloppuja, jolloin ei vastata edes puhelimeen. Miksi aina tarvitsee tapahtua jotain pysäyttävää, että oppii tunnistamaan omat arvonsa ja itselle tärkeät asiat? Ystävät, perhe, hyvä olo, terveys, itsensä kehittäminen ja rakkaus ovat minun arvojani ja voin onnellisena sanoa, että nämä asiat toteutuvat joka viikkoisessa elämässäni ja arjessa. Voimalla itse hyvin, onnellisena ja tasapainoisena sekä energisenä ihmisenä, koen olevani myös hyvä johtaja muille.

Suvi Widgren,
Smartumin vt. johtaja