Käytännön ratkaisuja, vinkkejä ja apua koronatilanteessa etujemme käyttäjille, työnantajille ja palveluntarjoajille. Käy katsomassa täältä!

Smartum

Smartumin historia

Harva uskoi 1990-luvun puolivälissä, että työsuhde-etuna tarjottavasta, työntekijöiden hyvinvointia edistävästä Liikuntasetelistä tulee menestys. Smartum Oy:n perustajat Jarmo Hyökyvaara ja Jorma Hyökyvaara jaksoivat itse uskoa ideaansa. He oivalsivat, että työkyky ja hyvinvointi nousevat sekä pienten että suurten yritysten tavoittelemaksi kilpailutekijäksi. Idean vieminen käytäntöön vaati kuitenkin rautaista tahtoa, turnauskestävyyttä ja tarkkaa korvaa.

Ovelta ovelle asiakkaita kuunnellen

Smartumin strategiana oli jalkautua sinne, missä asiakkaatkin toimivat. Smartumlaiset kävivät “ovelta ovelle” -periaatteella läpi liikuntapaikkoja ja työnantajia ympäri Suomen. Esitellessään ideaansa työsuhde-etuna tarjottavasta liikuntasetelistä he keräsivät samalla arvokasta tietoa todellisista toiveista ja tarpeista.

Kuntosaliyrittäjän kokemuksella Jarmo Hyökyvaara tiesi, että yksi liikuntapaikka ei pysty täyttämään edes yhden työnantajan toiveita. Yksi työntekijä haluaa jumpata, toinen käydä kuntosalilla ja kolmas kokeilla kiipeilyä, vieläpä mieluummin lähellä kotia. Toisaalta monen erillisen liikuntapaikkasopimuksen hallinnointi on työnantajalle kallista ja vaivalloista.

Työsuhde-edun järjestäminen kaikkia tyydyttävällä tavalla osoittautui isoksi haasteeksi. Ratkaisuna ongelmaan smartumlaiset kehittivät Liikuntasetelin, jonka mallina oli jo olemassa oleva Lounasseteli.

Idean taakse oli vielä houkuteltava työnantajat, työntekijät ja liikuntapaikkojen omistajat. Työnantajat pitivät Liikuntaseteliä hyvänä ideana, sillä se ratkaisi kertaheitolla liikuntaharrastuksen järjestämisen ongelmat. Liikuntapaikat puolestaan olivat tottuneet luomaan itse kontakteja isoihin asiakkaisiin. Vähitellen hekin oivalsivat, että Liikuntasetelin avulla heillä oli mahdollisuus keskittyä omaan vahvuusalueeseensa, kuluttajaan. Työntekijöistä osa koki uuden tavan kaventavan aikaisempaa etua, kun taas osa piti uutta toimintamallia parempana juuri valinnanvapauden ansiosta.

Yhteydenpito poliittisiin päättäjiin ja viranomaisiin kannatti

Liikuntasetelin käyttö yleistyi 2000-luvun vaihteessa, ja verottajakin kiinnostui toiminnasta. Se tulkitsi Liikuntasetelin liikuntaharrastuksen järjestämistapana työntekijälle verolliseksi työsuhde-eduksi. Koska yhteistä ratkaisua ei löytynyt, Smartum kääntyi eduskunnan puoleen. Sitkeä yhteydenpito poliittisiin päättäjiin ja viranomaisiin palkittiin tuloverolain muutoksella. Liikuntaseteli säädettiin verovapaaksi työsuhde-eduksi vuoden 2004 alusta lähtien.

Liikuntasetelimallin laajentuminen muihin työsuhde-etuihin

Liikuntasetelin suosion myötä heräsi ajatus, miksei työnantaja voisi tukea samalla tavoin myös kulttuurin harrastamista ja näin työntekijöiden henkistä hyvinvointia. Tuloksena oli Kulttuuriseteli, jonka Smartum lanseerasi helmikuussa 2005. Verottaja otti kuitenkin pian kantaa ja määritteli edun veronalaiseksi tuloksi. Alkoi jälleen sinnikäs yhteydenpito poliittisiin tahoihin, ja asia saikin kannatusta yli puoluerajojen. Pitkän työn tuloksena eduskunta vahvisti kulttuurisetelin verovapauden joulukuussa 2008. Verovapaus astui voimaan 1.1.2009, ja samalla kulttuurisetelistä tuli ns. yhdistelmäseteli kulttuuri- ja liikuntapalveluiden maksamiseen. Vuoden 2011 alusta Kulttuuriseteli on tunnettu nimellä Smartum Liikunta- ja kulttuuriseteli.

Maailman kehittyessä digitaalisempaan suuntaan, myös Smartum alkoi kehittää setelin rinnalle sähköistä maksutapaa. Vuonna 2009 esittelimme Smartum Saldo -palvelun, jonka avulla työnantaja hallinnoi etujen tarjoamista sähköisesti.

Vuonna 2014 toimme markkinoille kotimaisen vaihtoehdon lounasedun tarjoamiselle: Smartum Lounassetelin ja Smartun Lounassaldon.

Kehitys jatkui vuonna 2015, jolloin tuoteperheemme kasvoi Smartum Työmatkasaldolla. Vuonna 2017 lanseeransimme hartiajumeja helpottavan Hierontasaldon. Keväällä 2019 veimme Smartum-edut mobiiliin ja lanseerasimme SmartumPay-mobiilisovelluksen.

Työsuhde-eduista palveluseteliin

Kun pohja toimivalle järjestelmälle oli luotu, heräsi ajatus hyödyntää järjestelmää myös kuntapuolen palvelusetelin järjestämiseksi. Vuonna 2007 alkoi kehitystyö kuntien ja palveluntuottajien kanssa. Tuloksena oli kustannustehokas ja yksinkertainen ratkaisu palvelusetelikokonaisuuden järjestämiseksi, Suomen ensimmäinen toimiva sähköinen palvelusetelimalli. Ratkaisussa Smartum toimii kunnan, palveluntuottajan ja asiakkaan välisenä maksuoperaattorina. Laki palvelusetelistä astui voimaan 1.8.2009, jonka jälkeen Smartum Palveluseteli on otettu käyttöön jo noin 50 kunnassa.

1.3.2017 alkaen Smartum jakautui kolmeen yhtiöön: Smartum Oy, Palvelutili Oy (nykyisin Vaana Oy) ja Arantio Oy, joista Vaana Oy keskittyy palveluseteliliiketoimintaan. Vaanasta löytyy lisää tietoa osoitteesta www.vaana.fi.

Smartum jatkaa avoimena ja sinnikkäänä tutkimus- ja kehitysmatkaansa suomalaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.