Smartum

Smartumin arvoja muotoilemassa koko henkilöstön voimin

Kun yritysmaailmassa puhutaan arvoista, sanalla saatetaan tarkoittaa monia eri asioita, jotka ovat usein jopa ristiriidassa keskenään. Arvot ovat monissa yrityksissä kuin huoneentaulu, joita toisinaan vilkaistaan, mutta ne eivät vaikuta yrityksen arkeen millään tavalla. Toisaalta arvoilla saatetaan tarkoittaa johdon sanelemia toimintaohjeita, joita nyt vaan satutaan kutsumaan arvoiksi, koska se kuulostaa paremmalta. Joissakin yrityksissä arvojen toteutumista puolestaan arvioidaan jopa viikottaisissa palavereissa mutta kukaan ei uskalla sanoa, että nyt taidettiin toimia arvojen vastaisesti, vaan arvot toimivat ainoastaan yhteisen hymistelyn ja hyvän fiiliksen tukipilareina.

Jos ajatellaan, että arvot ovat muutakin kuin yrityksen sisäinen tai ulkoinen markkinointitemppu, mikä niiden rooli pohjimmiltaan on?

Ken Segall toteaa kirjassaan “Think Simple: How Smart Leaders Defeat Complexity”, että arvot ovat yksinkertaisuuden lähde yritystoiminnassa. Vaikeatkin päätökset voivat olla hyvin yksinkertaisia, jos ne tehdään aina yrityksen arvojen pohjalta. Arvot ohjaavat toimintaa ja poistavat ympäriltä turhaa hälinää.

Vaikka olisimme yhtä mieltä siitä, mikä arvojen rooli yrityksessä on, voimme silti olla erimielisiä, miten kyseiset arvot tulisi valita. Tässä kysymyksessä löytyy ainakin kahta koulukuntaa: yhdet suosittelevat, ettei henkilöstö osallistu arvojen valintaan mitenkään, sillä se luo vain valheellisen ajatuksen siitä, että arvojen valinta voisi olla demokraattinen prosessi (lähde: Panu Luukka, Yrityskulttuuri on kuningas). Toiset taas sanovat, että vain ottamalla mukaan koko henkilöstön yritys voi varmistaa, että arvot lisäävät henkilöstön sitoutumista yrityksen missioon ja vähentävät arvoristiriitojen mahdollisuutta yksilön ja organisaation välillä.

Me Smartumissa valitsimme jälkimmäisen lähestymistavan ja lähdimme muotoilemaan yrityksen arvoja yksilötasolta tiimien kautta ylöspäin. Koko henkilöstön merkityksellinen osallistuminen arvojen muotoiluun ei tarkoita huutoäänestystä tai pakotettua konsensusta, jos prosessi valmistellaan huolella. Emme myöskään lähteneet siitä, että arvot pitäisi valita demokraattisella äänestyksellä mutta olimme luottavaisia sen suhteen, että ottamalla huomioon yksilöiden arvot, voimme löytää juuri Smartumin näköiset arvot, jotka kaikki voivat allekirjoittaa ja elää todeksi päivittäin.

Yhteistyökumppaniksi valitsimme ruotsalaisen Point of Value -yrityksen ja heidän Value.Online-työkalunsa, josta Minnalla (tämän tekstin toisella kirjoittajalla) oli hyviä kokemuksia vapaaehtoistoiminnan puolelta. Prosessi käynnistyi niin, että koko Smartumin väki teki netissä luottamuksellisen kyselyn, jonka avulla jokaisen omat arvot kartoitettiin ja pistettiin järjestykseen.

Arvotyöskentelyn aloitus yksilöllisen arvokartan avulla

Elokuussa pidimme yhteisen koko päivän workshopin, jossa aamupäivän aikana syvennyttiin jokaisen omiin arvoihin kyselyn avulla syntyneen henkilökohtaisen arvokartan avulla. Henkilökunta työskenteli pareittain, ja parit oli valittu niin, että jokainen pääsi juttelemaan eri tiimistä tulevan kollegan kanssa. Ideana oli, että samalla tulee tutustuttua kollegaan, jonka kanssa ei välttämättä päivittäin työskentele. Me päivän fasilitaattorit emme olleet lukeneet kenenkään arvokarttaa etukäteen, mutta saimme paljon palautetta siitä, että pareilla oli yllättävän samankaltaisia arvoja, ja he päätyivät todella syvällisiin keskusteluihin niiden ympäriltä. Me fasilitaattorit hymyilimme mielissämme, sillä oli tapahtunut juuri se, mitä osasimme odottaakin. Pohjimmiltaan me ihmiset olemme enemmän toistemme kaltaisia kuin erilaisia. Arvopohjamme eivät eroa niin radikaalisti kuin ennakkoon oletamme vain niillä perustein, että olemme eri ikäpolvea, sukupuolta, ammattiryhmän edustajia tai esim. synnyinmaamme kulttuurin vuoksi eri uskontokunnan edustajia.

Yhteisen lounaan jälkeen jatkoimme kohti tiimien arvoja: arjessa paljon yhdessä työskentelevät tiimit pääsivät hitsautumaan entistä tiiviimmin yhteen, kun tiimikaverit kertoivat toisilleen itse valitsemiaan paloja omasta arvomaailmastaan. Tukena toimivat Value.Onlinen tuottamat erilaiset arvokartat, joiden avulla omia arvoja pystyi jäsentämään monilla eri tavoilla. Iltapäivä huipentui siihen, että jokainen tiimi valitsi itselleen arvot, jotka heijastavat sen jäseniä, mutta myös tukevat yritystä eteenpäin juuri kyseisen tiimin roolista lähtien. Tiimit esittelivät valitsemansa arvot toisilleen iloisen tunnelman vallitessa. (Tunnelmaa ruokki varmasti myös se, että workshopin jälkeen siirryimme suoraan koko yrityksen yhteisiin kesäjuhliin.)

Oli helppoa valita arvot, jotka heijastivat jokaisen tiimin arvoja ja samalla tukevat Smartumia oikeaan suuntaan.

Workshop-päivän jälkeen prosessi jatkui niin, että Smartumin johtoryhmä eli “koutsiryhmä” teki vielä samat tiimiharjoitteet ja valitsi eri tiimien arvojen pohjalta yhteiset arvot koko yritykselle. Tämä osa prosessia oli lopulta yllättävän helppo, koska pohjatyö oli ollut niin perusteellinen. Oli helppoa valita arvot, jotka heijastivat jokaisen tiimin arvoja ja samalla tukevat Smartumia oikeaan suuntaan.

Kun arvot ovat syntyneet yhdessä, ne halutaan myös yhdessä elää todeksi päivittäin. Valitsemamme lähestymistapa arvojen työstämiseen myös vähentää arvoristiriidan mahdollisuutta yrityksen ja sen työntekijöiden välillä. Tämä on äärimmäisen tärkeää, sillä arvoristiriidat vaikuttavat työssä jaksamiseen, työmotivaatioon ja henkilöstön vaihtuvuuteen. Seuraavan parin viikon sisällä johtajamme Suvi Widgren kertoo valituista arvoista lisää. Lue blogista silloin, mitkä arvot valitsimme ja miten ne sanoitimme.

Minna Rantama, Customer Success Director &
Eija (Epi) Sormunen, Brand Experience Director