Työ elämässä

Jos en johda itseäni, en voi johtaa muita

Toteutimme heinäkuussa 2019 Twitterissä pienimuotoisen kyselyn, jossa tiedustelimme, miten ihmiset jaksavat arjessa. Vastauksia saimme n. 200. Arjessa jaksaminen huoletti kovasti n. joka toista vastaajaa ja vain neljännes koki, että huolta ei ole. Unettomuus ja arjen kiireistä huono palautuminen johtavat helposti uupumiseen. Tauot, oman ajan ottaminen ja itsensä kuuntelu nousevat jatkuvasti tärkeämmiksi, kun yritetään tasapainoilla arjen haasteiden kanssa.

Fyysistä työtä tekevillä on selkeät tauot määritelty työaikalaissa. Keho tarvitsee lepoa fyysisestä rasituksesta, jotta taas jaksaa jatkaa ja pitää työnjäljen laadukkaana. No, entäpä ne aivot? Asiantuntijaorganisaatio-Smartumin johtajana ainoa töissä käyttämäni lihas on aivot ja työpäivä ei useinkaan asetu virka-aikojen sisälle. Minulla on vapaus ja vastuu johtaa yritystä menestyksekkäästi, ja siihen on käytössäni seitsemän päivää viikossa ja 24 tuntia vuorokaudessa. Tämän päivän yksi keskeisimmistä työelämätaidoista onkin itsensä johtaminen. Jos en pysty johtamaan itseäni, en voi johtaa muita.

Johtaja toimii esimerkkinä organisaatiolle

Me Smartumilla olemme isojen muutosten pyörteissä. Organisaatiota ja työn tekemisen tapaa on uudistettu digitalisaation tarpeita vastaavaksi, uusia palveluita on kehitetty ennätysvauhdilla ja johtamisen tavassa on kauttani tapahtunut suuria muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet koko organisaation arkeen. Menestyvät yritykset pitävät kiinni tärkeimmästä voimavarastaan eli ihmisistä esimerkiksi erilaisten kehoa ja mieltä hellivien työsuhde-etujen kautta. Kenties suurin haaste tänä päivänä onkin, että ihmiset osaisivat irrottautua työstään ja hyödyntäisivät nämä edut. Johtajana minun on tärkeää näyttää esimerkkiä.

Uskon kuitenkin, että todellista merkitystä ihmisten hyvinvointiin tuovat seuraavat asiat, jotka eivät maksa mitään, vaan ne ovat syvällä organisaatiomme kulttuurissa ja tekemisen tavoissa.

  • Ei kytätä, vaan luotetaan.
  • Etätyöskentely helpottaa työn ja arjen yhteensovittamista ja tarjoaa mahdollisuuden ottaa etäisyyttä toimistorumbaan sekä vapauttaa aikaa työmatkustamisesta.
  • Vapaa työaika. Kukin saa rakentaa oman kalenterinsa, miten haluaa. Useimmiten toimisto on käytössä klo 8-16 muun maailman pyöriessä kyseisessä aikataulussa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei tarvitse olla tavoitettavissa neljän jälkeen.
  • Johto näyttää mallia – eikä lue sähköpostia loman aikana.
  • Kulttuuri, jossa ihan oikeasti käydään palauttavilla lounailla työpaikan ulkopuolella. Lounastauoista pidetään kiinni. Myös kahvitauot ovat ahkerassa käytössä.
  • Projektien priorisointi strategisista painopistealueista johdettuina. Pidetään tiukka fokus tärkeimmissä painopistealueissa ja uskalletaan sanoa “ei”.

Osalla meistä ihmisistä on ”kiltin tytön/pojan” syndrooma, joka laittaa meidät jostain syystä ymmärtämään vapaan työajan niin, että kun teen vähän enemmän, olen parempi. Kun näytän esimerkkiä, että teen paljon töitä yötä myöten, olen hyvä työntekijä. Etätyökulttuuri ja vapaa työaika eivät siis ole yksiselitteisiä. Ne vaativat johtajalta henkistä läsnäoloa, ihmistuntemusta ja valmentavaa otetta, jopa mentorointia.

Työ ja vapaa-aika balanssissa

Johtajana arvostan ihmisiä, jotka saavat aikaiseksi asioita. Arvostan myös heidän hyvinvointiaan, elämän tasapainoaan ja ennen kaikkea älyllistä ajatteluaan. Ylikuormittunut, stressaantunut ja väsynyt ihminen ei tee millekään organisaatiolle hyvää. Tiimiäly heikkenee, jos yksikin pelaaja on puolivaloilla mukana. Jos joku jatkuvasti lähettää sähköpostia yöaikaan, toivon hänen vastaavasti ottavan vapaata päiväsaikaan. Tasapaino ja itsensä johtaminen on kaiken ydin.

Monestiko olet tyhjentänyt kalenterisi ja lähtenyt keskellä päivää vaikka liikkumaan? Tai venynyt ilta-aikana hoitamaan ”vielä pari yllättävää juttua, jotka nyt vaan pitää tehdä”? Hyvä itsensä johtaja tekee näitä molempia. Hän tasapainottaa tekemistään, kuuntelee itseään ja saa asioita aikaiseksi. Välillä 60 tuntia viikossa mutta joskus 20 tuntia viikossa. Ihmisten ajattelulla on suurin merkitys ja meidän tulee varata kalentereistamme aikaa ajattelulle ja rikastaville keskusteluille, lukemiselle ja uuden oppimiselle, joka saa meidät itsemme sekä yrityksen kukoistamaan ja takaa tulevaisuuden. Tämä vaatii meiltä johtajilta tai yrityksiltä rohkeutta, mutta se on ainut keino lopettaa työuupumuksen kavalat oireet.

Suvi Widgren
Smartumin vt. toimitusjohtaja

Tutustu myös

Smartum tutki työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista

Smartumin Työssä elämisen tutkimus 2019 -tulokset ovat selvillä. Tilaa tutkimustuloksista koostettu opas, josta mm. selviää, miltä työn läikkyminen vapaa-ajalle ja päinvastoin ajatustyöläisistä tuntuu.

Tilaa maksuton opas!

Smartum tutki työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista

Smartumin Työssä elämisen tutkimus 2019 -tulokset ovat selvillä. Tilaa tutkimustuloksista koostettu opas, josta mm. selviää, miltä työn läikkyminen vapaa-ajalle ja päinvastoin ajatustyöläisistä tuntuu.

Tilaa maksuton opas!