Smartum

Hyvinvoinnin kautta voittoon

Tiesitkö, että vietämme elämästämme keskimäärin 50 000 tuntia työtä tehden? Se on aika paljon, vai mitä? Siksi on tärkeää, että saamme tehdä näillä tunneilla jotain mielekästä, joka kehittää ja palkitsee meitä. Työn mielekkään sisällön lisäksi on tärkeää, miten ylipäänsä voimme töissä. Parhaassa mahdollisessa tilanteessa meillä on merkityksellisen työn lisäksi mukavat työkaverit, joiden kanssa on hauska höpötellä kahvikupposen äärellä. Omaan elämänrytmiin sopivat työajat, joita voi tarpeen mukaan sovitella muuhun elämään. Iloinen ilmapiiri työpaikalla. Työnantaja, joka todella välittää työntekijöistään. Mikäli tunnistat oman työpaikkasi edellisistä, onnittelut! Tilanne on tällöin melkoisen mainio. Silti, valitettavasti parhaimmassakin työpaikassa joskus työt kasaantuvat ja vauhti kiihtyy: näinä hetkinä on tärkeää, että työntekijöillä (ja yrityksillä) on olemassa keinoja, jotka tukevat porukan jaksamista työssä.

Alkukeväällä toteuttamassamme Työssä elämisen tutkimuksessa jopa 83 % vastanneista totesi, että heidän työnantajansa eivät tarjoa työntekijöilleen työterveyspalveluiden lisäksi muuta hyvinvointia lisäävää tukea. 57 % taas kertoi, ettei heidän työnantajallaan ole lainkaan työstä palautumista tukevia käytäntöjä tai ohjeita. Kuitenkin 85 % kertoi myös pyörittelevänsä päässään työasioita yötä myöten, ja moni koki tämän kuormittavaksi. Ei siis tarvita mitään kummempaa kriisiä kuormituksen syntyyn: pelkkä työasioiden murehtiminen päivät pääksytysten vaikuttaa ennemmin tai myöhemmin jaksamiseen, joten palautuminen ja aivojen nollaaminen on elintärkeää ihan perusarjessakin.

Työsuhde-edut jaksamisen tukena

Me Smartumilla ajattelemme, että työn tulee olla merkityksellinen osa elämää; työ on hyvän elämän mahdollistaja, ei rajoittaja. Siksi meille on sydämen asia rakentaa työkulttuuria, joka panostaa ensisijaisesti lukujen sijasta ihmisiin. Me uskomme, että piilevien kykyjen esiin nouseminen luo kilpailuetua: yksikin oikein sijoitettu euro hyvinvointiin tuo kuusi euroa takaisin. (Työterveyslaitos 2016)

Työmaailmassa, jossa puhutaan enenevissä määrin uupumuksesta, työn ja vapaa-ajan sekoittumisesta sekä työn merkityksellisyyden tärkeydestä, myös työnantajien on ryhdyttävä toimeen. Kuinka taata työntekijöiden – yritysten tärkeimmän voimavaran – jaksaminen? Miten järjestäytyä työaikojen vapauduttua siten, että hommat hoidetaan hienosti, mutta kunnioittamalla omaa ja muiden jaksamista? Kuinka työnantaja voi luoda merkityksellisyyttä osoittamalla arvostavansa ihmistensä työpanosta ja samalla motivoida heitä ylittämään itsensä?

Haluamme auttaa yrityksiä pitämään parempaa huolta ihmisistään – työsuhde-etujen avulla.

Mitä työnantaja voi sitten tehdä konkreettisesti? Esimerkiksi tarjota työsuhde-etuja, jotka hyödyttävät sekä työnantajaa että työntekijää! Me uskomme, että yrityksen kukoistuksen kannalta sen ihmisten hyvinvoinnin vakavasti ottaminen on elintärkeää. Siksi me haluamme auttaa yrityksiä pitämään parempaa huolta ihmisistään – työsuhde-etujen avulla. No, mitä iloa työsuhde-eduista sitten on käytännön tasolla ja millaiset edut tukevat jengin jaksamista? Kas, tässä vaikutuksista muutaman esimerkin voimin:

Liikuntaetu
On tutkittu, että liikunnan lisääminen parantaa kykyä sekä on yhteydessä pienempään sairauspoissaolo- ja pidemmällä tähtäimellä työkyvyttömyyseläkkeiden riskiin (lähde: Helsingin yliopisto). Liikuntaedun mahdollisuus kannustaa työntekijöitä aktiiviseen elämään, jolloin he ovat virkeämpiä ja tehokkaampia myös töissä.

Kulttuurietu
Taide- ja kulttuuritoiminta muun muassa vähentää tutkitusti stressiä, suojaa uupumukselta ja parantaa mielialaa (lähde: Sitra). Lisäksi taiteen ja kulttuurin harrastamisen on myös havaittu vaikuttavan myönteisesti esimerkiksi uuden oppimiseen sekä kriittisen ajattelukyvyn kehittämiseen. Nämä ovat kaikki asioita, jotka tukevat työntekijän jaksamista, suorituskykyä sekä työn laatua.

Lounasetu
Ruokatauko on omaa aikaa työpäivän keskellä. Paras irtautuminen työpäivästä on lounashetki – mielellään jossain muualla kuin työpaikalla. Rauhallinen lounastauko tukee palautumista ja vähentää työn kuormittavuutta (lähde: Aamulehti). Kylläisyyden lisäksi myös mieli on virkeämpi tauolta palattua, kun saa hetken ottaa täyden breikin työnteosta ja työpisteestä.

Työmatka- ja hierontaetu
Ei enää aamuruuhkia auton ratissa! Tarjoamalla työmatkaetua voit säästää luontoa sekä työntekijän hermoja. Näin myös työmatkat voidaan hyödyntää joko työn tekemiseen tai siitä palautumiseen. Hieronta taas virittää aivoja, vähentää stressihormonin tuotantoa sekä tuottaa mielihyvähormonia (lähde: Taylor&Francis Online). Hyvä hieronta, hyvä mieli.

Työntekijän hyvinvointi = yrityksen hyvinvointi

Kootaanpa yllä mainitut hyödyt yhteen: stressin lievitys, uupumuksen ehkäisy, mielialan parantaminen, energian lisääntyminen, motivoituminen… ja lista jatkuu. Lueteltujen työsuhde-etujen vaikutukset ovat ainoastaan positiivisia työntekijän hyvinvoinnin kannalta. Kuten tiedämme, työntekijän hyvinvointi = yrityksen hyvinvointi. Mikäli työntekijät palavat loppuun yksi kerrallaan, ei kulu aikaakaan kun koko yrityksen liekki hiipuu. Organisaation ihmisten jaksaminen on koko organisaation asia. Siksi työntekijöiden jaksamiseen kannattaa panostaa terveyttä ja hyvinvointia edistävin keinoin. Tätä kiittää sekä työntekijä että erityisesti työnantaja. Yritys ei voi kukoistaa ilman ihmisiään.

Kuten sanottua, meidän mielestämme ihmisellä pitäisi olla tilaa elää täyttä elämää myös työssä. Maailmassa, jossa työn ja vapaa-ajan rajat hälvenevät ja vauhti kiihtyy kiihtymistään, on organisaatioiden panostettava keinoihin, joilla tukea ihmistensä jaksamista ja motivoida heitä yltämään parhaimpaansa. Kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävien etujen avulla yritys voi nostaa henkilöstönsä tyytyväisyyden ja tuloksen uudelle tasolle – ja mikä tärkeintä – osoittaa työntekijöilleen, että heistä välitetään. Ei ainoastaan työntekijöinä, vaan ihmisinä.

Kia Karvetti
digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin assistentti